]]>

Djøf

Medlemstilfredshed

Tilfredshedsundersøgelsen viser et lille fald i medlemstilfredsheden.

Den seneste medlemsundersøgelse blandt godt 1.500 erhvervsaktive medlemmer viser, at tilfredsheden er faldet fra 65 til 64 på en skala, der går fra 0 til 100. Ved målingen i 2012 blev medlemstilfredsheden målt til 62.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med MSI Research og baseres på en international måle-model. I rapporten gives en nærmere analyse af medlemmernes tilfredshed med Djøf og hvilke områder, der bidrager til tilfredshedsskabelsen.

Djøfs medlemsundersøgelse 2016