]]>

Pressemeddelelse

Beløn seniorerne for senere tilbagetrækning

Virksomhederne mangler hænder, og det kalder på, at vi udnytter hele talentmassen i arbejdsstyrken. Men debatten synes at overse én oplagt kilde til arbejdskraft: seniorerne, skriver Henning Thiesen, formand for Djøf, i et debatindlæg.

11.10.2021

Det går godt i Danmark. Aldrig har så mange været i job som nu. Og de økonomiske prognoser peger opad. Nationalbanken forudser en vækst på over 3% i 2021 og 2022 – en udvikling, der ikke er set højere i årtier.

Det skal vi være glade for. Og samtidig handle på de bekymringer, vi hører fra både offentlige og private arbejdsgivere om, at der mangler hænder til at få løftet alle opgaverne.

For samtidig med, at det går godt for virksomhederne, kan vi se en betydelig tilstrømning til den nye mulighed for tidlig pension, den såkaldte Arne-pension, for folk der er kommet meget tidligt ud på arbejdsmarkedet.

Det er kun rimeligt, at de har adgang til at trække sig tilbage nogle år før den formelle folkepensionsalder.

Men det medfører nye udfordringer. Hvis vi skal have råd til den velfærd, som vi tager for givet i dag, har virksomhederne brug for adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det kalder på, at vi udnytter hele talentmassen i arbejdsstyrken – eller på finansministerielt sprogbrug: Vi skal øge arbejdsudbuddet.

Økonomiske gulerødder

De politiske forhandlinger i Folketinget lige nu har oversat det til, at vi kan få flere hænder ved at nedsætte dagpengene for de nyuddannede. For nogen tager det ganske rigtigt nogle måneder at lande det første job.

Men med mit kendskab til nyuddannede medlemmer af Djøf kan jeg fortælle, at de er mere end parate til at tage fat. Det er ikke dagpengene, der holder dem tilbage. Tværtimod får de en langt større økonomisk, faglig og personlig gevinst ved at komme i gang og tjene deres egne penge.

Der er mange veje til et større arbejdsudbud, men at svinge pisken over ledige og studerende er ikke vejen frem.

Debatten synes at overse, at der er en tredje vej: seniorerne. Hvordan får vi dem til at give en ekstra hånd med? En del af løsningen ligger i, hvordan vi kan geare pensions- og skattesystemet, så vi får flere til at blive lidt længere.

Dansk Industri har været på banen med et forslag om en efterlønspræmie, og det bakker vi op om i Djøf. Selvom der er gået talkrig i den og økonomerne nu diskuterer effekten, er der ingen tvivl om, at der er behov for at se på lignende virkemidler som for eksempel en økonomisk gulerod til seniorerne, hvis de udskyder deres folkepension, ønsker at arbejde på deltid eller simpelthen vil tilbage på arbejdsmarkedet efter at have smagt på pensionisttilværelsen.

Mange lønmodtagere har allerede forladt efterlønsordningen, så der er også brug for nye initiativer, der rammer bredere. Det handler blandt andet om opsat pension og mere fleksible muligheder for at kombinere arbejde og pension, så man selv eller den samlede husstand ikke straffes økonomisk, hvis man har en arbejdsindtægt.

Virksomhedernes ansvar

Både offentlige og private arbejdspladser har et ansvar for at gøre den sidste del af arbejdslivet mere attraktiv for medarbejderne, så de får lyst til at udskyde pensionen nogle måneder eller år. Her skal virksomhederne på banen og investere mere strategisk i en forebyggende opkvalificering af seniorerne inden for områder, der bliver efterspørgsel efter fremover – f.eks. på det digitale og grønne område.

I dag bliver mange seniorer “glemt”, når der bliver lavet aftaler om kompetenceudvikling, og det er både en dårlig forretning for virksomhederne og resten af samfundet.

Senest har en stor undersøgelse fra NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, kortlagt muligheder og barrierer for at fastholde seniorer.

Undersøgelsen viser, at der er sket en stigning i antallet af seniorer, der forventer at forlade arbejdsmarkedet før pensionsalderen på grund af helbredet. Det kalder på en forstærket indsats for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Men undersøgelsen dokumenterer også veje til at få flere til at forblive på arbejdsmarkedet. Det handler om en langt højere grad af fleksibilitet i den sidste fase af arbejdslivet. I undersøgelsen peger seniorerne selv på initiativer som nedsat arbejdstid, flere seniorarbejdsdage, bedre tilrettelæggelse af arbejdstiden, længere ferier, mere i løn, mindre fysisk og psykisk krævende arbejde og en ledelse, der sætter pris på deres arbejde.

Færre end hver tredje oplever, at de har mulighed for fleksible arbejdstider, behandlingsordning, ekstra fridage, efteruddannelse og fysisk træning. Så allerede i dag kan virksomhederne gøre meget for at få seniorerne til at udskyde pensionen. Det handler bare om at komme i gang, så vi kan undgå flaskehalse på arbejdsmarkedet og sikre vækst i det private og offentlige erhvervsliv.

Indlægget har været bragt på Børsen.dk den 9. oktober 2021.

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.