]]>

Pressemeddelelse

God ledelse er afgørende for velfærdssamfundets udvikling

God ledelse i den offentlige sektor er centralt, hvis velfærdssamfundet skal blive ved med at levere service af høj kvalitet til borgerne i et samfund under forandring. Det kræver, at lederne kontinuerligt udvikler sig, skriver Hanne Fugl Eskjær og Søren Kryhlmand.

01.11.2021

Debatindlæg af

Hanne Fugl Eskjær, Ambassadør, Ottawa, Canada, formand, Offentlige chefer, Djøf og

Søren Kryhlmand, Departementschef, Beskæftigelsesministeriet, ambassadør for offentlig ledelse

 

”Vi har et stærkt velfærdssamfund. Der er meget, der lykkes hver eneste dag. Men der er også mærkbare udfordringer. ”

Sådan adresserede statsminister Mette Frederiksen (S) den virkelighed, som offentlig ansatte passer deres job i, ved sin åbningstale i Folketinget i starten af oktober. Den offentlige sektor er en arbejdsplads, hvor både ledere og medarbejdere hver dag yder en stor indsats for at gøre en forskel for borgerne. Men det er også en arbejdsplads under forandring og med udfordringer. Og det gør det nødvendigt at overveje, hvordan vi griber opgaven an ledelsesmæssigt. 

Vi har en velfungerende offentlig sektor i Danmark. Måske en af de bedste i verden. Men hvis vi stadig vil bryste os af det i fremtiden, kræver det ledere, der er på forkant.

I denne uge løber den nationale ledelsesuge af stablen for tredje gang. En uge, hvor ledere på tværs af niveauer og sektorer i den offentlige sektor sætter ekstra fokus på god ledelse. Og det er en vigtig dagsorden. Ikke kun i denne uge, men hele året. Vi skal tale om ledelse - også når det er svært.

Vi vil gerne bruge Ledelsesugen som anledning til at pege på nogle af de store udfordringer, vi ser, offentlige ledere står over for. Og til at give tre bud på veje, lederne kan gå for at håndtere udfordringer og blive bedre rustet til ledelsesopgaven i fremtidens offentlige sektor - og samtidig bidrage til at skabe meningsfyldte og gode offentlige arbejdspladser.

Skab tillid i alle led

Tillid er det kit, der binder samfundet og de enkelte arbejdspladser sammen. En ny undersøgelse fra Djøf viser, at når medarbejderne oplever en høj grad af tillid, er der større jobtilfredshed, mindre stress, bedre work/life-balance og opgaverne opleves som mere meningsfulde. Samtidig er borgernes tillid til myndigheder og afgørelser helt afgørende for det demokratiske fundament i vores samfund. Det gælder uanset, om vi taler de kommende års reformer i den offentlige sektor, nye rammer for offentlige organisationer efter corona, nye arbejdsformer, hybrid ledelse – eller beslutninger tættere på eller sammen med borgerne. Nærhed kræver tillid. Frihed kræver tillid. Dialog kræver tillid.

Udvikl og arbejd med ledelse

Ledelse er en livslang læringsproces og skal udvikles både på et personligt og et organisatorisk niveau. Den enkelte leder skal se sin ledelse som en muskel, der skal trænes hver dag for at blive bedre. Det forudsætter, at lederen rejser sig fra sit skrivebord og er synlig for medarbejderne. At lederen er ydmyg og reflekterer over sin egen ledelse. Og at lederen har fokus på sin egen udvikling, hvor feedback – både fra medarbejdere og lederkolleger – er en naturlig del af hverdagen.

Udøv tværgående ledelse

Som offentlig sektor – og samfund generelt – står vi over for en række komplekse problemer, for eksempel klimaforandringer. Det er problemer, der ikke skeler til siloer, og hvor vi er afhængige af andre for at finde endnu ukendte løsninger. Det kræver, at vi samarbejder på tværs af delsektorer, organisationer, fagligheder og niveauer. Her spiller lederne en vigtig rolle med at sætte gang i tværgående innovationsprojekter og koordinere dem. Og med at invitere andre fagligheder og synspunkter ind i ledelsesrummet, så vi får nye perspektiver og træffer bedre beslutninger.

Sikker ledelse i en usikker tid og mangel på dygtige medarbejdere

I takt med at samfundet ændrer sig, føjer det nye udfordringer til offentlige ledere i både stat, regioner og kommuners i forvejen store opgaveportefølje.

For hvordan sørger vi for, at den offentlige sektor stadig er relevant om ti år i en verden, der er præget af dagsordener som pandemier, digitalisering og klimakrise, som forandrer status quo? Det stiller store krav til lederne at ruste sig til det ukendte – og ikke mindst lede andre i retning af mål, der ændrer sig, eller som de ikke kender endnu.

Samtidig oplever offentlige ledere et stigende pres i forventningen om kvalitet, tilgængelighed og indflydelse fra både politikere, borgere og samfund.

En af de andre store opgaver for offentlige ledere er at håndtere den store rekrutteringsudfordring, som vi står over for. Der er rift om medarbejderne, og derfor skal vi som ledere have fokus på at fastholde medarbejdernes motivation.

De offentlige ledere og medarbejdere er en nødvendig forudsætning for, at vores offentlige sektor fortsat udvikler sig til gavn for borgerne. God ledelse løser ikke alle udfordringer, men kan gøre en stor forskel for kvalitet, produktivitet og arbejdsglæde på arbejdspladserne i det offentlige. Og det kræver, at vi både på et organisatorisk og personligt plan bliver ved med at prioritere at udvikle offentlig ledelse. For ledernes, medarbejdernes og borgernes skyld.

Indlægget har været bragt på Altinget.dk den 1. november 2021

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.