]]>

Pressemeddelelse

Kritik af embedsmænd giver stof til eftertanke

Instrukskommissionen har fundet grundlag for at rette alvorlig kritik af fem navngivne embedsmænd. "Det er alvorligt," siger Henning Thiesen, formand for Djøf.

26.04.2021

Instrukskommissionen har nu afleveret sidste del af udredningen om adskillelsen af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig ved indkvartering i asylsystemet.

”Kommissionens kritik er alvorlig, og det er alvorligt, at kommissionen finder, at der er blevet administreret i strid med gældende lovgivning. Ved en umiddelbar læsning fremstår ansvarsvurderingen af embedsmændene hård, hvad Instrukskommissionen også selv italesætter,” siger Henning Thiesen, formand for Djøf og fortsætter:

”Der er ingen embedsmænd eller -kvinder, der går på arbejde for at bryde loven eller lave et dårligt stykke arbejde. Tværtimod. Embedsværket er drevet af en stærk ambition om at løse opgaverne ordentligt, sagligt og lovligt og med et højt fagligt niveau. Og det sker heldigvis hver eneste dag året rundt. Men der bliver begået fejl. Sådan er det alle steder, og sådan kan det desværre også være i embedsværket. Instrukskommissionen konkluderer, at det er sket i denne sag, og det er beklageligt.”

Henning Thiesen pointerer, at embedsmænd skal balancere mellem loyalitet over for den politiske ledelse og loyalitet over for, at loven overholdes:

”Vi lytter til Instrukskommissionens konklusioner, men vil gerne understrege det svære dilemma, som man kan stå i som offentligt ansat, hvis man har en meget insisterende politisk chef. En problemstilling, Instrukskommissionen også selv påpeger.”

Djøf vil nu nærlæse Instrukskommissionens beretning og vurderinger af embedsmændenes ansvar, da det stod klart, at ministeren ønskede en undtagelsesfri administration.

Alene det, at Instrukskommissionen finder grundlag for at rette alvorlig kritik af fem embedsmænd kalder på kritisk selvrefleksion - både blandt de folkevalgte politikere, men også blandt embedsmænd og dermed Djøfs medlemmer. Der er brug for ekstra opmærksomhed på de klassiske embedsmandsdyder, som måske ikke altid bliver værdsat i en hektisk politisk hverdag.

”Vi bemærker, at Instrukskommissionen selv påpeger, at politikerne kan udfordre embedsværket - men også behovet for en politisk respekt om embedsværkets faglige ekspertise og vigtigheden af, at embedsværket kan sætte en retlige/juridisk grænse, når det er nødvendigt. Med andre ord: man er nødt til at lytte til det ubelejlige synspunkt,” siger Henning Thiesen.

Djøf er tilfreds med, at regeringen afventer udfaldet af den kommende rigsretssag, før de indleder eventuelle ansættelsesretlige skridt mod de fem embedsmænd som følge af kritikken fra Instrukskommissionen.

”Vi bistår naturligvis berørte medlemmer, i det forløb der følger. Og det er efter vores opfattelse rigtigt at afvente udfaldet af den kommende rigsretssag mod Inger Støjberg, der som minister pressede på for at gennemføre en adskillelse af de asylansøgende par uden mulighed for undtagelser,” slutter Henning Thiesen.

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Jens Erik Nyland

Det kan aldrig være Ministerens ansvar, at der er ansat uduelige embedsmænd i ministeriet, det er trods alt dem, der skulle kende loven. som derefter vil tørre det af på ministeren. lad ministeren ansætte sine egne folk, hver gang der er magt skifte, så er vi ude over det problem. knowhow som embedsmændene har opbygget, kan vi undværer, i stedet er de nye klar til, at overholde loven, og ikke magtmisbrug som det er i dag.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.