]]>

Pressemeddelelse

Ledere i staten ønsker mere samarbejde i styring

Over 400 topchefer i statens styrelser og institutioner har gennem spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews givet deres bud på, hvordan de ser på balancen mellem tillid og kontrol i den daglige styring. Lederne peger på et behov for mere dialog og samarbejde.

01.11.2021

Når styrelser og institutioner i staten skal levere resultater til borgere og brugere, er styringen af faglig kvalitet, serviceydelser og ressourcer central. Her er den måde styringsværktøjer og styringsrelationer bliver oplevet på af de lokale ledere afgørende for, om styringen lykkes og giver værdi.

Nu har professor Thomas Schillemans fra Utrecht Universitet og professor Heidi Houlberg Salomonsen fra Aarhus Universitet færdiggjort en undersøgelse, hvor over 400 topchefer i statens styrelser og institutioner gennem spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews har givet deres bud på, hvordan de ser på balancen mellem tillid og kontrol i den daglige styring.

Forskningsundersøgelsen konkluderer, at lederne i styrelser, statsinstitutioner og på de selvejende uddannelsesinstitutioner i forskelligt omfang deler et ønske om mere tillid i styringsrelationerne.

"Det handler ikke så meget om mere autonomi, men om stærkere samarbejde. Større tillid skal altså udmønte sig i mere samskabelse og samarbejde", skriver forskerne, der eksempelvis peger på initiativer, der handler om mindre detailstyring, øget fællesskab om udvikling af resultatmål og bedre dialog med ministeriet.

Undersøgelsen giver et godt afsæt for det videre arbejde med styring og ledelse i den offentlige sektor, mener direktør i Økonomistyrelsen, Maria Schack Vindum:

"Forskningsundersøgelsen fra Thomas Schillemans og Heidi Houlberg Salomonsen er et interessant og relevant bidrag til vores forskningsbaserede viden om styringsrelationerne i den offentlige sektor. Undersøgelsen peger bl.a. på nogle konkrete løsninger, der kan skabe bedre balance mellem tillid og kontrol i styringsrelationerne, herunder gevinsterne ved at øge samarbejdet og være mere i dialog om de fælles mål."

Hanne Fugl Eskjær, formand for de offentlige chefer i Djøf, ser undersøgelsen som et vigtigt redskab til at kvalificere debatten om, hvordan den offentlige sektor bliver styret.

"Det har været spændende at få et kig ind i maskinrummet og få kortlagt, hvordan styringen helt konkret foregår og opleves - og hvad der giver mening. Vi oplever en stor interesse - også fra politisk hold - for at finde nye veje i den offentlige styring, hvor der kommer mere fokus på tillid, involvering og dialog som redskaber til at sikre en endnu bedre offentlig sektor", siger Hanne Fugl Eskjær.

Forskningsundersøgelsens survey er gennemført af Utrecht Universitet og fokusgruppeinterviewene af Aarhus Universitet. Den sammenfattende rapport om survey og fokusgruppeinterviews er udarbejdet i fællesskab mellem parterne bag undersøgelsen: Kronprins Frederiks Center for Ledelse på Aarhus Universitet, Djøfs forening for Offentlige Chefer, Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse på Københavns Universitet og Økonomistyrelsen.

Her kan du læse om undersøgelsen og den bagvedliggende survey: https://ledelsesavisen.dk/fileadmin/Ledelsesavisen/Rapporter/Strengthened_Stewardship_Utrecht_University_report.pdf

Undersøgelsens resultater og opfølgningsmulighederne bliver drøftet på en konference 'Stewardship - hvad, hvorfor, hvordan?' på Københavns Universitet den 12. november 2021. Konferencen er gratis for medlemmer af Forum og Djøf og ledere i styrelser og departementer samt for ledere på selvejende og statslige institutioner.

Link til konferencetilmelding: https://samf.nemtilmeld.dk/24/

Yderligere oplysninger:

Henrik Hjortdal, Forum (hhj@ifs.ku.dk) - M: 22732663

Hanne Fugl Eskjær, Djøf Offentlige Chefer (hfe@djoef.dk) - M: +1 (613)797-2689

Heidi Salomonsen, Aarhus Universitet (hhs@mgmt.au.dk) - M: 29651543

Casper Høgh Jacobsen, Økonomistyrelsen (cahoj@oes.dk) - M: 41782109

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.