]]>

Pressemeddelelse

Mere klarhed om de hjemsendte offentligt ansatte i genåbningen af Danmark

Åbent brev til Skatteminister Morten Bødskov fra Henning Thiesen, Hanne Fugl Eskjær og Sara Vergo.

29.04.2021

Kære Morten Bødskov

Vi henvender os til dig i din egenskab af øverst ansvarlige for statens arbejdsgiverfunktion og i forbindelse med næste fase af genåbningen af Danmark. Fra mange af Djøfs medlemmer hører vi en efterlysning af klare udmeldinger fra regeringen og Folketinget om, hvornår og hvordan de hjemsendte offentligt ansatte indgår i genåbningsplanen for Danmark. Mange har arbejdet hjemme meget længe – nogle i mere end et år i træk – med betydelige konsekvenser for trivsel og psykisk helbred. Uvisheden er for mange ved at overskygge de positive effekter af hjemmearbejde og øget fleksibilitet.

Vi forventer ikke, at de offentligt ansatte, der er hjemsendt, står forrest i køen for at vende tilbage. Og vi har forståelse for den prioritering, der har været hidtil. Men der er akut behov for en melding fra regeringen om, at de hjemsendte medarbejdere i stat, regioner og kommuner ikke er glemt. At de bliver nævnt og overvejet i de politiske forhandlinger om næste fase af genåbningen af Danmark vil være en stor hjælp – selvfølgelig med respekt for, at planen kan ændre sig i forhold til udviklingen i det samlede smittetryk.

De administrative ansatte i den offentlige sektor var blandt de første til at blive sendt hjem, og lige nu ser de også ud til at blive blandt de sidste, der får lov at vende tilbage til en mere normal hverdag. Der skal ikke herske tvivl om, at andre sektorer og brancher har været meget hårdere ramt af nedlukningen. Ligeledes har det vist sig, at de administrative opgaver i stat, regioner og kommuner fortsat har kunnet varetages fra hjemmekontoret.

Men hos mange slider det at arbejde hjemme hver dag. Det slider på den mentale sundhed, hvor hjemmearbejdet sætter spor i form af ensomhed samt manglende motivation og overskud. Og det slider på trivslen ikke at se sine kollegaer i et år. Vores undersøgelser viser, at arbejdsglæden er dalende hos hver anden af Djøfs offentligt ansatte medlemmer. Samme billede viser sig, når vi hver dag er i dialog med ansatte i den offentlige sektor.

I rammeaftalen om plan for genåbning af Danmark fra den 22. marts 2021, står der, at Sundhedsmyndighederne ifm. med genåbningsfasen den 6. maj skal overveje, om anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde kan lempes. Vi opfordrer til, at der i den forbindelse lægges en klar plan for, hvordan og hvornår de offentligt ansatte, der er sendt hjem fra arbejdspladserne, forventes at kunne vende tilbage.

I samme forbindelse efterlyser vi en klar melding fra regeringen om, at de offentlige arbejdsgivere skal bruge erfaringerne fra corona-nedlukningen til at indgå i en dialog med medarbejderne på de enkelte arbejdspladser om, hvordan de positive sider af hjemmearbejdet kan blive en ny norm for, hvordan man kan tilrettelægge arbejdet. Det handler ikke om et enten-eller, men om et både-og. Vi opfordrer derfor til vide rammer for at indrette sig lokalt til gavn for medarbejdere og arbejdsplads – både på vejen tilbage fra corona og i fremtiden, når epidemien er ovre. Ikke mindst i forhold til det hjemmearbejde, der kan give ro og fleksibilitet.

Vi indgår meget gerne i yderligere dialog herom med respekt for både sundhedsmæssige og erhvervsmæssige hensyn.
For god ordens skyld bemærkes, at Djøf har sendt tilsvarende brev til justitsminister Nick Hækkerup og sundhedsminister Magnus Heunicke.

Med venlig hilsen

Henning Thiesen, Formand for Djøf

Hanne Fugl Eskjær, Formand for Offentlige Chefer i Djøf

Sara Vergo, Formand for Djøf Offentlig

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.