]]>

Pressemeddelelse

Djøf og HK retter skarp kritik mod Helsingør Kommune efter yderst tvivlsom advokatundersøgelse

Advokatundersøgelsen af Helsingørs borgmesters adfærd op til sygemeldingen af tre betroede og højt respekterede ledende medarbejdere i kommunens whistleblowerenhed er under al kritik, mener Djøf og HK. Advokatundersøgelsen er ikke gennemført som en uvildig undersøgelse, og der er ikke sagligt belæg for de konklusioner, kommunen og borgmesteren har offentliggjort.

21.11.2022

Helsingør Kommune besluttede den 30. september 2022 at anmode advokatfirmaet Bech-Bruun om at gennemføre en advokatundersøgelse af den kritik, som Djøf og HK i en henvendelse til kommunen den 28. september 2022 rejste om borgmesteren adfærd i forbindelse med medarbejdernes håndtering af en whistleblowerhenvendelse.

Efter en nøje gennemgang af rapporten fra Bech-Bruun konstaterer Djøf og HK, at det er en særdeles mangelfuld rapport, der blåstempler borgmesterens adfærd i forhold til tre ledende medarbejdere i Helsingør Kommunes whistleblowerenhed.

De tre medarbejdere er nu sygemeldt på 2. måned, efter at borgmesteren udsatte dem for grænseoverskridende adfærd og trusler om repressalier. Medarbejderne har alle meget lang anciennitet i kommunen og er anerkendt som både kompetente og samvittighedsfulde. Alligevel blev deres forklaringer om borgmesterens adfærd ikke tillagt vægt i advokatundersøgelsen.

Djøf og HK har nu sendt deres kritik af advokatundersøgelsen til kommunens Økonomi- og Erhvervsudvalg. Kritikken omhandler flere forhold:

“Selve rammesætningen af undersøgelsen er problematisk i sig selv” udtaler Kia Philip Dollerschell, advokat (H) og afdelingschef, Juridisk afdeling i Djøf. ”Vi har forstået, at Bech-Bruun er i et eksisterende klientforhold med kommunen, og det er et problem, særligt når man skriver det modsatte i rapporten. Advokatrådet er lige kommet med nye regler for, hvordan man som advokat kan gennemføre en advokatundersøgelse uvildigt, og de regler burde kommunen have efterlevet. Det er helt afgørende for en undersøgelses troværdighed, at man ikke går på kompromis med retssikkerheden, og en undersøgelse om kommunens egen borgmester kræver selvsagt en vis armslængde mellem klienten (kommunen) og advokaten” siger Kia Philip Dollerschell.

Faglig chef Søren Rex, HK Kommunal Hovedstaden supplerer:

“Det er klart, at borgmesterens adfærd er grænseoverskridende og i den grad skabte et fjendtligt og truende psykisk arbejdsmiljø, som hverken vores medlemmer eller nogen andre medarbejdere i Danmark skal stå model til. Det bekymrer os selvfølgelig, at både Bech-Bruun og kommunen synes det er okay, at vrede er en del af borgmesterens ledelsesstil. Det er helt ude af trit med arbejdsmiljøloven og medarbejdernes berettigede forventninger om en tidssvarende ledelsesstil”, siger Søren Rex.

Organisationerne kritiserer også, at kommissoriet for advokatundersøgelsen ikke omfattede borgmesterens adfærd i forhold til den advokat, der undersøgte den oprindelse whistleblowerhenvendelse, der udløste hele sagen. Det er efter Djøf og HKs opfattelse dybt kritisabelt at kommunen ikke også har forfulgt det spor.

Whistleblowerenhedens arbejde skal være uafhængigt af borgmesteren, som var inhabil i denne sag.

”Men vi kan konstatere, at borgmesteren forsøgte at presse medarbejderne til at udlevere navnet på den anonyme whistleblower, og det må hun ikke efter whistleblowerloven”, siger Kia Philip Dollerschell.

Hensigten med Djøf og HK’s kritik af advokatundersøgelsen er at få klarlagt de faktiske forhold og at få nogle klare svar fra kommunens Økonomi- og Erhvervsudvalg på, hvordan udvalget stiller sig til sagen, herunder Bech-Bruun rapporten og kommunens egne udmeldinger til offentligheden.

”Djøf og HK forventer nu, at politikerne i Helsingør Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg tager fornyet stilling til rapporten fra Bech-Bruun, udtaler kritik af den behandling, som medarbejderne har været udsat for og samtidig kommer med en garanti for, at kommunens medarbejdere fremover sikres et trygt og respektfuldt psykisk arbejdsmiljø, således at ingen bliver chikaneret eller forulempet”, siger Søren Rex.

Kia Philip Dollerschell supplerer:

”Helsingør Kommune bliver også nødt til at genoverveje rammerne for sin whistleblowerordning, så man sikrer integriteten hos de medarbejdere, der skal undersøge anmeldelser, uanset hvem en anmeldelse måtte omhandle. Medarbejdere skal hverken udsættes for diktat, pres, direkte eller indirekte trusler om repressalier eller grænseoverskridende adfærd. Selvom vi anerkender Bech-Bruun som et af Danmarks førende advokatvirksomheder, er vi nødt til at stå vagt om medlemmernes retssikkerhed i forbindelse med advokatundersøgelser”, siger Kia Philip Dollerschell.

For yderligere kommentarer kontakt
afdelingschef, advokat (H) Kia Philip Dollerschell, Djøf – telefon 2988 5519 eller
faglig chef Søren Rex, HK Kommunal Hovedstaden – telefon 6122 2512

Djøfs og HKs redegørelsen om Bech-Bruun-rapporten kan rekvireres hos
pressechef i Djøf Torben Gross – telefon 2149 0173 eller
kommunikationskonsulent i HK Hovedstaden Peter Bundgaard Thomsen – telefon 2690 4041.

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.