]]>

Pressemeddelelse

Djøf vil forbedre de studerendes trivsel med ny alliance

Djøf indbyder til fælles kamp for bedre trivsel hos de danske universitetsstuderende. Desværre mistrives alt for mange. Det er et alvorligt og komplekst problem, der kræver bidrag fra mange sider. Derfor samler Djøf universitetsledere, studerende og eksperter i Djøfs Trivselsalliance.

02.12.2022

Djøf har taget initiativ til at danne Djøfs Trivselsalliance, som er et netværk, der samler repræsentanter fra landets universitetsledelser, studerende og eksperter. Alliancen sætter fokus på trivsel blandt andet ved at samle gode eksempler på indsatser, der har haft en positiv effekt på trivslen – til gensidig inspiration på uddannelsesinstitutionerne.

Det handler blandt andet om at modvirke udfordringer som stress, præstationspres og frygten for ikke at slå til hos landets studerende. Trivsel er et vigtigt fundament for et godt og lærerigt studeliv - og derfor også en vigtig sag for uddannelsesinstitutionerne og for hele samfundet.

Formand for Djøfs Trivselsalliance er Kristian Lauta, prorektor på Københavns Universitet.

"God almen trivsel er det brændstof, som læring lever af. Mistrivsel er ikke et forbigående, generationelt problem – det er en global pandemi. Der er derfor noget i vores maskinrum som samfund og uddannelsesinstitutioner, der skal justeres", siger formand Kristian Lauta, der ser frem til samarbejdet.

"Der er så mange ting, som danske universiteter konkurrerer om, men de unges trivsel er en fælles udfordring. Jeg er derfor afsindig glad for, at vi kan samles så bredt til i fællesskab at gøre noget ved problemet", siger formanden for Djøfs Trivselsalliance.

Djøfs nye studielivsundersøgelse understreger desværre problemet. Hver fjerde studerende føler sig i høj eller i meget høj grad stresset. Hver anden studerende føler sig i nogen grad stresset, og hver femte har søgt læge med stress.

"Det er ikke nok at få høje karakterer og læse mange bøger for at få en god uddannelse. Vi studerende skal have gode rammer for et sundt studieliv. Trivselsudfordringen kan desværre ikke løses med et hokuspokus-trylleslag. I Djøf skaber vi derfor nu et forum, hvor vi - i et samarbejde mellem studerende, undervisere og universiteterne - kan dele de gode erfaringer, udveksle god praksis og lave aftaler om, hvordan vi højner de studerendes trivsel", siger Johanne Baadsgaard, forperson for Djøf Studerende og medlem af Djøfs Trivselsalliance.

Djøfs Trivselsalliance skal i første omgang arbejde i to år og mødtes første gang i november 2022.

Fakta - Djøfs studielivsundersøgelse 2022

  • Hver fjerde Djøf-studerende (23 %) beskriver i høj eller i meget høj grad sig selv som stresset i hverdagen. Knap hver anden (45 %) studerende føler sig i nogen grad stresset i hverdagen. Knap hver femte af de studerende, der har følt sig stresset, har opsøgt læge.
  • Mere end halvdelen er stressede, fordi de oplever et stort pres i forhold til eksamenssituationer (56%), et stort pres for at få de rette erfaringer på CV’et (52%) og et stort pres for toppræstationer fra dem selv (51%).
  • Mere end hver fjerde studerende (28 %) føler sig ensom. De studerende, der føler sig ensomme, svarer i højere grad, at de er stressede i hverdagen.

Læs mere om Trivselsalliancen og se alle medlemmer her: www.djoef.dk/trivselsalliance

Yderligere info og kontakt til Kristian Lauta, formand for Djøfs Trivselsalliance, gennem mediechef Helle Slejborg, dk¤djoef¤hsl, tlf. 29 73 47 43

Kontakt til Johanne Baadsgaard, forperson for Djøf Studerende, tlf. 30 35 19 42

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.