]]>

Pressemeddelelse

Hård vurdering fra Minkkommissionen

Der er begået alvorlige fejl i håndteringen af beslutningen om at aflive alle mink i Danmark. Men det er sket under et ekstremt pres midt i en pandemi uden historisk sidestykke. I det lys er vurderingen af embedsværket meget hård, siger Sara Vergo, formand for Djøf.

30.06.2022

Minkkommissionens konklusioner rejser en hård kritik af beslutningsprocessen og den manglende lovhjemmel til at aflive alle mink i Danmark.

"Der er åbenlyst begået fejl, og det nødvendige lovgrundlag var ikke på plads. Nu skal vi læse beretningen grundigt, men jeg vil gerne minde om, at alle embedsmænd har gjort alt, hvad de kunne for at skærme Danmark mod coronapandemien", siger Sara Vergo, formand for Djøf.

"De offentlige arbejdsgivere må nu tage sig tid til at læse kommissionens ansvarsvurderinger grundigt, inden der tages stilling til, om der er grundlag for personalesager", fortsætter Sara Vergo.

Embedsværkets arbejde med at forberede beslutningsgrundlaget for aflivning af mink skete i tæt koordinering med det politiske niveau i en vedvarende, hektisk og voldsomt presset periode. De ansatte i centraladministrationen kæmpede bogstavelig talt både nat og dag for at få Danmark så godt igennem krisen som muligt. 

"Det krævede en nærmest umenneskelig hård indsats – ikke mindst i de perioder, hvor hastigheden af beslutninger og indsatser hang tæt sammen med antallet af liv, der kunne reddes. Under håndtering af coronakrisen er tid som faktor således konstant blevet målt op imod tilvejebringelse af tilstrækkelig information og indsigt til at træffe de rigtige beslutninger og føre dem ud i livet." 

"Det har presset embedsværket helt ekstraordinært, og beslutninger er blevet truffet under et ekstremt pres og under helt usædvanlige omstændigheder. De har ikke tillagt den ekstreme situation nok vægt", påpeger Sara Vergo.

Hun mener, at sagen bør give anledning til refleksion blandt både politikere og embedsmænd om, hvordan vi sikrer, at alle regler og normer efterleves - også når alt brænder på, så man kan undgå lignende situationer i fremtiden.

"Forløbet har vist, at det er afgørende – særligt i så kritiske situationer - at det politiske niveau giver embedsværket tid og ro til at arbejde og udviser respekt for opgavens kompleksitet og omfang."

Djøf har mange medlemmer i centraladministrationen. De har fulgt Minkkommissionens arbejde, og flere embedsfolk har afgivet forklaring. Djøf vil nu nærlæse Kommissionens beretning særligt i forhold til den målestok, som Kommissionen har lagt ned over de konkrete ansvarsvurderinger.

"Der er efter Djøfs opfattelse ikke grundlag for at sende nogle embedsmænd hjem, mens overvejelserne er i gang. Der har været tillid til embedsmændene, mens Minkkommissionen har arbejdet, og de skal selvfølgelig fortsætte med at arbejde, mens det videre forløb overvejes", pointerer Sara Vergo

"Djøf har stået til rådighed for involverede medlemmer i hele forløbet med Minkkommissionens undersøgelser, og vi bistår naturligvis også vores medlemmer i en videre proces", slutter Sara Vergo.

Kommissionens beretning rejser mange spørgsmål, der kalder på en grundig debat og overvejelse, som vi også tager på os i Djøf.

Tilbage i december 2021 tog Djøf initiativ til at nedsætte et uafhængigt ekspertudvalg, der skal se på samspillet mellem politikere, embedsmænd og medier. Udvalget har Karsten Dybvad som formand, og det forventes, at udvalget afgiver redegørelse i slutningen af 2022.

Sara Vergo træffes for yderligere kommentarer via henvendelse til mediechef Helle Slejborg, tlf. 29 73 47 43.

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Peder Lindhardtsen

Dette er den mest tåbelige pressemeddelelse, som jeg har læst i min tid som medlem af DJØF, og den repræsenterer på ingen måde mine holdninger! Fredag skulle man overvære regeringen stå i to timer på et pressemøde og bortforklare og snakke i stedet for at tage ansvar for sine graverende fejl i minksagen, og nu synes DJØF åbenbart, at man vil stemme i med flere bortforklaringer og mere snak. "Offerviolinen" spiller for fuldt tryk i DJØFs pressemeddelse - "umenneskelig hård indsats", "de kæmpede dag og nat" osv. - selvom det i virkeligheden er minkavlerne, der har været udsat for et kæmpe overgreb og fået deres livsgrundlag ødelagt. 16-19 milliarder kroner har det kostet samfundet, at embedsmændene ikke forberedte tingene ordentligt, inden minkerhvervet blev nedlagt ,og at politikerne uden at læse beslutningsgrundlaget gik i panik og traf en række ulovlige beslutninger om et erhverv, som de ikke havde for to øres indsigt i. Efter min opfattelse en logisk konsekvens af den hårde topstyring i centraladministrationen, som Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen har indført. Der er hverken ydmyghed eller selverkendelse i toppen af det politiske system. Man vil gerne udøve magt, men man vil ikke tage ansvar for sine beslutninger, når det går galt. I stedet begynder man bare at bortforklare og snakke i en uendelighed. Det er ikke DFØFs opgave at bidrage til flere bortforklaringer i den største politiske og administrative skandale i nyere tid. Jeg synes, at det havde været langt bedre, hvis DJØFs formand bare havde klappet i.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Peder Lindhardtsen

Dette er den mest tåbelige pressemeddelelse, som jeg har læst i min tid som medlem af DJØF, og den repræsenterer på ingen måde mine holdninger! Fredag skulle man overvære regeringen stå i to timer på et pressemøde og bortforklare og snakke i stedet for at tage ansvar for sine graverende fejl i minksagen, og nu synes DJØF åbenbart, at man vil stemme i med flere bortforklaringer og mere snak. "Offerviolinen" spiller for fuldt tryk i DJØFs pressemeddelse - "umenneskelig hård indsats", "de kæmpede dag og nat" osv. - selvom det i virkeligheden er minkavlerne, der har været udsat for et kæmpe overgreb og fået deres livsgrundlag ødelagt. 16-19 milliarder kroner har det kostet samfundet, at embedsmændene ikke forberedte tingene ordentligt, inden minkerhvervet blev nedlagt ,og at politikerne uden at læse beslutningsgrundlaget gik i panik og traf en række ulovlige beslutninger om et erhverv, som de ikke havde for to øres indsigt i. Efter min opfattelse en logisk konsekvens af den hårde topstyring i centraladministrationen, som Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen har indført. Der er hverken ydmyghed eller selverkendelse i toppen af det politiske system. Man vil gerne udøve magt, men man vil ikke tage ansvar for sine beslutninger, når det går galt. I stedet begynder man bare at bortforklare og snakke i en uendelighed. Det er ikke DFØFs opgave at bidrage til flere bortforklaringer i den største politiske og administrative skandale i nyere tid. Jeg synes, at det havde været langt bedre, hvis DJØFs formand bare havde klappet i.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.