]]>

Pressemeddelelse

Karsten Dybvad bliver formand for Djøfs nye ekspertudvalg om politikere og embedsmænd

”Der er brug for en grundig temperaturmåling af samspillet mellem politikere, embedsmænd og medier”, siger Karsten Dybvad, tidligere departementschef i bl.a. Statsministeriet. Det er baggrunden for, at han har sagt ja til at stå i spidsen for Djøfs nye ekspertudvalg, der skal analysere forholdet mellem politikere og embedsmænd.

21.01.2022

Rigsret, Instrukskommission, Granskningsudvalg om mink. FE-undersøgelser. Listen over sager, der med voldsom kraft har ramt avisernes forsider, er lang. Sager, der sætter spørgsmålstegn ved, om tilliden til og kvaliteten af det arbejde, der foregår i det politiske og administrative maskinrum og i dialogen mellem politikere og embedsmænd, er i orden.

”Tillid er afgørende for vores demokratiske samfundsmodel, og derfor er det alvorligt, når sager rokker ved den– for det tager meget længere tid at opbygge tillid, end det tager at nedbryde den”, siger Karsten Dybvad.

Han lægger ikke skjul på, at han er bekymret over udviklingen, der kan være med til at undergrave tilliden til det politiske system og i sidste ende opbakningen til vores folkestyre, demokratiske institutioner og offentlige myndigheder.

”I Danmark har vi en tradition for et velfungerende samarbejde mellem politikere og embedsværk. Derfor har jeg sagt ja til at være formand for Djøfs nye ekspertudvalg, hvor jeg ser frem til, at vi får en grundig debat og afdækning af dette samarbejde. Der skal ikke træffes forhastede beslutninger. Jeg ser frem til, at udvalget kan bidrage til debatten og formulere anbefalinger til, hvordan samspillet kan styrkes”, siger Karsten Dybvad.  

Udvalget arbejder uafhængigt af Djøf og består ud over Karsten Dybvad af to tidligere departementschefer, en højesteretsdommer, to tidligere ministre, to forskere og to chefredaktører.

Henning Thiesen, formand for Djøf, glæder sig over, at Karsten Dybvad har takket ja til at være formand for udvalget.

”Med Karsten Dybvad har vi fået en virkelig kyndig og engageret formand med en dyb indsigt i samspillet mellem politikere og embedsmænd. Han kender magtens maskinrum og har værdifuld erfaring også fra det private erhvervsliv, der kan bidrage positivt til udvalgets arbejde. Og vi har fået et udvalg med kompetente mennesker, der kan bidrage til at kvalificere en helt nødvendig debat om, hvordan vi sikrer, at vores politiske og administrative systemer fungerer – også når tingene går stærkt, og der skal træffes store beslutninger”, siger Henning Thiesen.

Her er udvalget

Udvalget består af:

  • Karsten Dybvad, bestyrelsesformand i Danske Bank, tidligere departementschef i Statsministeriet og Finansministeriet
  • Jakob Jensen, adm. direktør, DBU, tidligere departementschef i Beskæftigelsesministeriet
  • Kristian Vendelbo, adm. direktør, KL, tidligere departementschef i Sundhedsministeriet
  • Karen Ellemann, MF (V), tidligere miljø-, social-, indenrigs-, fiskeri- og ligestillingsminister
  • Martin Lidegaard, MF (RV), tidligere udenrigs-, klima-, energi- og bygningsminister
  • Jørgen Steen Sørensen, højesteretsdommer, tidligere Folketingets Ombudsmand og Rigsadvokat
  • Amalie Trangbæk, post doc i Statskundskab, Aarhus Universitet
  • Lotte Jensen, direktør, VIVE, det Nationale forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  • Mette Østergaard, chefredaktør, Berlingske
  • Kristian Madsen, chefredaktør, A4 Medier

 

Udvalget mødes første gang i februar måned og planlægger at afslutte sit arbejde i september 2022.

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

René Flamsholt Christensen

Det er med stor interesse, at jeg ser, at Djøf har nedsat et ekspertudvalg til at afdække kvaliteten af det arbejde, der foregår i det danske politiske og administrative maskinrum og i dialogen mellem politikere og embedsmænd; et samarbejde, de fleste af os traditionelt har haft tillid til fungerede. Og Karsten Dybvad har utvivlsomt faglig tyngde og kredibilitet til at sikre, at udvalgets bidrag til debatten om og anbefalinger til, hvordan dette samarbejde kan forbedres, vil blive hørt. Jeg har fornylig på forlaget Frydenlund udgivet bogen ”IC4 – et studie en skandale”. I udgangspunktet var mit arbejde med at blotlægge, hvad der egentlig havde ført en offentligt ejet virksomhed ud i en reelt eksistentiel krise, affødt af det skue, der mødte en, når man krydsede jernbaneviadukten på Aarhus Ringgade. Her stod nemlig gennem mange år et betydeligt antal af de smukt designede tog. Desværre stod de bomstille, fordi de ikke kunne andet. Beslutningen om at skrive bogen blev først til, da jeg havde læst mig ind på sagen og forstod, at synet fra Ringgadeviadukten ikke repræsenterede –som jeg til en begyndelse naivt troede – inkompetent offentlig indkøbspraksis. Mit forsøg på at afdække, hvad der var gået galt, førte mig ind i et grundigt eftersyn af, hvordan DSB og Centraladministrationen havde ageret i forhold til, hvad man burde kunne forvente i et land, der i Verdensbankens og Transparency Internationals komparative opgørelser af korruption altid kommer ud blandt de i den henseende fem mindst belastede. Og det var faktisk foruroligende at erkende, at man på både politisk og administrativt niveau havde forbrudt sig så eftertrykkeligt mod det, der hedder god regeringsførelse. For her var tale om et anliggende med anknytning til landets politiske og administrative apparat; hvor DSB’s ledelse, ministre, trafikpolitikere og embedsmænd – og for den sags skyld pressen - havde forsømt at leve op til det ansvar, der – i hvert fald implicit – påhviler dem. Ikke alene havde man med indkøbet formøblet en betydelig mængde offentlige ressourcer; man havde også jævnligt efterladt danske togpassagerer på kolde og vindomsuste perroner, afventende tog, der enten var forsinkede eller aldrig kom. Hvad der egentlig var gået galt, har ingen nogensinde fået at vide. Og ingen, bortset fra den italienske producent, er nogensinde blevet gjort ansvarlig for fadæsen. Desværre var IC4 ikke en enlig svale, ikke engang i DSB sammenhæng. Det er derfor, jeg imødeser ekspertudvalgets arbejde. Jeg håber, det vil kunne give et mere og mere tiltrængt bidrag til at genrejse tilliden til det politiske system, til værdien af folkestyret, de demokratiske institutioner og offentlige myndigheder, og ultimativt styrke sammenhængskraften i vort samfund. Jeg har naturligvis ingen indsigt i udvalgets kommissorium eller arbejdsmåde, men skulle man være interesseret i et konkret eksempel på, hvad en dysfunktionel politisk-administrativt beslutningsproces kan føre med sig, kan min bog købes hos forlaget. Er man fra udvalgets side optaget af, hvorfor man som borger uden politologisk fundering begynder at skrive om IC4-skandalen, er jeg til rådighed i den form, det måtte ønskes. Med venlig hilsen, René Flamsholt Christensen, læge, M.Sc., forfatter


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.