]]>

Pressemeddelelse

Djøf: Sæt de studerendes trivsel i centrum

Stort tillykke til de 61.382 nye studerende på de videregående uddannelser, lyder det fra Djøfs formand Sara Vergo.

27.07.2023

Fra Djøf lyder der et kæmpestort tillykke til de mange nye studerende, der nu får svar på, hvilke uddannelser de er blevet optaget på.

- Alle uddannelser er vigtige, og den enkelte skal naturligvis forfølge sine drømme og ønsker til sit fremtidige arbejdsliv. I Djøf har vi noteret os, at der har været en meget stor søgning og et stort optag på de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske uddannelser, hvor 11.195 er blevet optaget – en stigning på 4 procent i forhold til 2022. De kommer til at uddanne sig til at arbejdsmarked, hvor der er rift om dem. Vi hilser dem velkommen til et aktivt og fagligt fællesskab, siger Sara Vergo, formand for Djøf.

Der ligger en vigtig opgave for uddannelsesstederne i at give de unge mennesker en god start på studielivet - mistrivsel er et stort problem for mange studerende. 

- Undersøgelser fra Uddannelsesministeriet, Danmarks Evalueringsinstitut og Djøfs egne studielivsundersøgelser peger enstemmigt på, at mange studerende føler sig stressede og ensomme i studietiden. Det er vigtigt, at universiteterne får ro til at fokusere på de studerendes trivsel, så alle kommer godt i gang med studierne. Trivsel er et vigtigt fundament for et godt og lærerigt studieliv - og derfor også en vigtig sag for uddannelsesinstitutionerne og for hele samfundet, påpeger Sara Vergo. 

Den megen politiske blæst om fremtidens videregående uddannelser er en udfordring både for de studerendes tryghed og for universiteternes tid og ressourcer til at varetage opgaven med at passe godt på de studerende. Sara Vergo opfordrer derfor også Folketinget til at undgå yderligere uro om universiteternes vilkår, når arbejdet går i gang med at implementere den politiske aftale om de videregående uddannelser, der blev indgået i juni måned.

Fakta om studerendes trivsel

Knap hver tredje (29 procent) af de førsteårsstuderende er, på baggrund af besvarelserne om deres generelle trivsel, i risiko for mistrivsel. 

  • Mere end halvdelen af de førsteårsstuderende angiver, at de den seneste måned har følt sig enten meget stressede (25 procent) eller moderat stressede (28 procent). 
  • Næsten én ud af seks (15 procent) af de førsteårsstuderende føler sig ensomme. 
  • 11 procent af de førsteårsstuderende oplever i høj grad at have negative studierelaterede følelser, der bl.a. handler om at blive frustreret, flov eller anspændt, når de studerer.  
  • Tre ud af fem (61 procent) af de første årsstuderende oplever i høj grad at have positive følelser studierelaterede følelser, bl.a. optimisme, stolthed og glæde i relation til deres studie.  

Kilde: Fra ”Kortlægning af trivsel på universiteterne”, udført af Danmarks Evalueringsinstitut for Djøf, 2023.

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.