]]>

Pressemeddelelse

Djøf offentliggør vinderne af Djøfs specialepris 2023: “Vi hylder dem, som har modet til at tænke nyt”

Tre vinder-specialer leverer kreative løsninger til at undgå kønsbias i sundhedsvæsenet, skaber nybrud inden for udregning af landbrugsstøtte i EU og undersøger et skrøbeligt europæisk demokrati.

11.10.2023

”Stort tillykke til de dygtige vindere,” lyder det fra Djøfs formand, Sara Vergo. Djøfs specialepris hylder de studerende, deres faglighed og deres bidrag til samfund, forskning og erhvervsliv.

”Hvor er vi heldige i et lille land som Danmark at have universitetsstuderende, der er så dygtige til at identificere samfundsproblemer – og komme med bud på løsninger af dem. Når de studerende fordyber sig i specialet, bliver det for alvor tydeligt, hvad de er i stand til fagligt, og hvordan deres kompetencer kan komme fremtidige arbejdsgivere til gavn. Med uddelingen af Djøfs specialepris sætter vi fokus på det store arbejde, der ligger bag ethvert speciale og fejrer modet til at tænke nyt,” siger Sara Vergo, formand for Djøf.

Vinderspecialer taler ind i FN’s verdensmål

Vinderne er kåret af faglige eksperter inden for økonomi, jura, ledelse, bæredygtighed, samfundsvidenskab og business. Juryen har lagt vægt på faglig kvalitet, nytænkning og bidrag til samfundet, lyder det i en fælles begrundelse:

”Vinderne af Djøfs specialepris 2023 er tre fagligt stærke specialer, der alle på modig og nytænkende vis berører væsentlige samfundsrelevante problematikker. Fælles for vinderne er også deres tværfaglige og metodisk kreative tilgang, ligesom de taler ind i flere af FN’s verdensmål. Og så bidrager de med nye, brugbare og interessante indsigter inden for hver deres felt.”

Vindere af Djøfs specialepris 2023 

  • Frederikke Millschou Nielsen, Malou Ravn og Sara Al-Dafaee, Copenhagen Business School, vinder for specialet: Enhancing Healthcare Inclusivity Through Innovation: How Artificial Intelligence Can Restructure Vital Interaction Processes. Specialet undersøger teknologiske og forskningsmæssige kønsbias i sundhedssektoren, samt hvordan det er muligt at forhindre fejldiagnoser og skabe bedre behandlinger.
  • Kasper Dupont Toft Braun, Aarhus Universitet, vinder for specialet: Pioneering Automation in Agricultural Subsidy Processing through Deep Learning for Computer Vision. Specialet udvikler en algoritme, som kan automatisere vurderingsprocesser for landbrugsstøtte i Landbrugsstyrelsen og i EU.
  • Frederik Møller Christensen, Aarhus Universitet, vinder for specialet: Democratic Perceptions among Students at the University of Belgrade. Specialet undersøger serbiske studerendes demokratiforståelse med den kontroversielle konklusion, at videregående uddannelse ikke nødvendigvis fører til et mere demokratisk sindelag

Tre af vinderne af Specialeprisen 2023

Der er rift om de nyuddannede samfundsvidenskabelige kandidater. Gennemsnitstiden fra afsluttet speciale til første job er nu nede på 2,9 måneder, viser en medlemsanalyse. 77 % af Djøfs

nyuddannede medlemmer får et job inden for deres specifikke fagområde, mens 15% får job i direkte forlængelse af deres specialeprojekt. Djøfs specialepris understreger specialets værdi for kandidatuddannelserne, siger Djøf-formand Sara Vergo:

”I Djøf er vi meget optagede af, hvordan vi sikrer høj uddannelseskvalitet på vores videregående uddannelser. For os er det helt afgørende, at de studerende har tiden til at fordybe og dygtiggøre sig i specifikke emner gennem forskellige valgfag, mulighed for praktik og ikke mindst specialet.”

I alt har 261 specialer konkurreret om at vinde Djøfs specialepris. Vinderspecialerne præmieres hver med 15.000 kr. For mere information kontakt mediechef i Djøf, Helle Slejborg, tlf. 29 73 47 43

 

Fakta – begrundelser og jury

Frederikke Millschou Nielsen, Malou Ravn og Sara Al-Dafaee

Copenhagen Business School – Hhv. Business Administration and Corporate Communications og Organizational Innovation and Entrepreneurship: Enhancing Healthcare Inclusivity Through Innovation: How Artificial Intelligence Can Restructure Vital Interaction Processes

Juryens udtalelse: “Specialet undersøger den teknologiske og forskningsmæssige kønsbias i sundhedssektoren. Det er gennemarbejdet, omfangsrigt og yderst relevant, idet det behandler krydsfeltet mellem kunstig intelligens, ligestilling og udfordringer i sundhedssektoren. Og så leverer det en kreativ løsning til, hvordan struktureret patientfeedback kan mindske kønsbias.”

Forfatterne siger om specialet: ”Vidste I, at kvinder ofte diagnosticeres langt senere end mænd? Faktisk er der gennemsnitligt fire års forskel. Det betyder, at vi oplever teknologiske bias, som resulterer i enten forkert eller ingen behandling. Som tre unge kvinder ligger denne sag os nær. Specialet undersøger, hvordan vi netop kan forhindre fejldiagnoser - og derved skabe mere tilpassede behandlinger.”

Kasper Dupont Toft Braun

Aarhus Universitet - Business Intelligence: Pioneering Automation in Agricultural Subsidy Processing through Deep Learning for Computer Vision

Juryens udtalelse: “Det lykkes specialet på et stærkt fagligt grundlag at udvikle en skalerbar algoritme, som automatiserer vurderingsprocessen for landbrugsstøtte. Området har betydelig økonomisk tyngde og relevans for hele EU, ligesom løsningen potentielt kan anvendes på tilgrænsende områder. Det er et modigt projekt – og et imponerende resultat.”

Forfatteren siger om specialet: ”Pt. har Landbrugsstyrelsen 80 sagsbehandlere ansat til manuelt at vurdere billeder af græsmarker, som landmændene uploader en gang årligt. Det er en dyr og tidskrævende proces, som jeg via en billedgenkendelses-algoritme kan automatisere. Mine resultater og algoritme kan ikke kun bruges af Landbrugsstyrelsen, men også af andre EU-lande.”

Frederik Møller Christensen

Aarhus Universitet - Human Security: Democratic Perceptions among Students at the University of Belgrade: A Mixed Methods Study of Drivers and Impacts on Future Actions

Juryens udtalelse: ”Specialet undersøger serbiske studerendes demokratiforståelse med den kontroversielle konklusion, at videregående uddannelse ikke nødvendigvis fører til et mere demokratisk sindelag. Problemstillingen er modig grundet den geopolitiske relevans og aktualitet lokalt og for EU. Det faglige niveau og dataindsamlingen er imponerende.”

Forfatteren siger om specialet: ”Specialet er specielt relevant lige netop nu, da der i maj var to store masseskyderier i Serbien delvist begrundet med den store politiske apati blandt de unge, som mit speciale netop afdækker. Mit speciale er relevant for alle universiteter, da min undersøgelse også viser, at den almene demokratiske dannelse på universiteterne er en meget vigtig faktor for de studerendes demokratiske og politiske opfattelser.”

Juryen består i 2023 af

  • Christian Jensby, CEO og partner, Deloitte
  • Katrine Ellersgaard Nielsen, branchedirektør, DI Rådgiverne, Dansk Industri
  • Louise Mors, professor og viceinstitutleder, Institut for Strategi og Innovation, CBS og Academic co-director, CBS Leadership Centre
  • Peter Møllgaard, dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU og formand for Klimarådet
  • Rasmus Antoft, dekan, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU
  • Trine Baumbach, professor i strafferet og forskningscenterleder for CORA, KU.
  • Rune Petersen, Chief Investment & Innovation Officer, Pelican Self Storage og vinder af Djøfs leder

 

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.