]]>

Pressemeddelelse

Klar Djøf-opfordring i nyt udspil: Slip jobindsatsen fri

Fjern regler om, at alle nyledige skal have lige mange samtaler. Gør det muligt at lave individuelle forløb for sygemeldte. Væk med unødig dobbeltdokumentation. Mål kommunerne på resultater i stedet for proces. Det er nogle af forslagene i et nyt Djøf-udspil med anbefalinger til, hvordan man kan afbureaukratisere jobindsatsen og skabe en mere fri beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i faglighed og tillid. Djøf advarer samtidig på det kraftigste mod regeringens bebudede besparelser på området.

17.05.2023

“Vi skal stole på, at dygtige medarbejdere og ledere i kommunerne kan finde den rette vej frem sammen med borgeren.” Sådan lyder det fra Djøfs formand, Sara Vergo, i forbindelse med, at Djøf lancerer et bud på, hvad der skal ske med jobindsatsen i Danmark:

“Der er simpelthen for svært for alvor at sætte borgeren i centrum for beskæftigelsesindsatsen. Lovgivningen skaber for lidt plads til, at den enkelte medarbejder kan udvikle skræddersyede løsninger sammen med borgeren. Derfor har vi lavet et bud på, hvordan man kan sætte jobindsatsen mere fri.”

Udspillet indeholder konkrete forslag til afbureaukratisering, der kan gennemføres allerede nu. Djøfs forslag bygger blandt andet på samtaler med en række medarbejdere og ledere i de kommunale jobcentre. Djøf kommer samtidig med bud på, hvordan man kan gå til processen for at nå regeringens mål om at stå med en helt ny beskæftigelsesindsats i 2030. Her anbefaler Djøf at man bruger velfærdsaftaler, som i en forsøgsperiode skal sætte kommuner fri fra en stor del af lovgivningen, til at vise vejen mod et nyt system.

Besparelser kan blive dyre

I regeringsgrundlaget er der varslet besparelser for 3 mia. på jobcentrene. Det advarer Sara Vergo på det kraftigste imod:

”Faktum er, at selvom jobcentrene er udskældte og opleves utroligt bureaukratiske, har vi en meget effektiv beskæftigelsesindsats i Danmark – folk kommer i arbejde. Regeringens ambition om at spare 3 mia. kr. er i min optik at gamble med en meget succesfuld beskæftigelsesindsats. Det kan blive rigtigt dyre besparelser, hvis man sætter noget der fungerer, over styr. Sårbare mennesker kan komme i klemme – der er jo en grund til, at de har brug for kommunens hjælp. Derfor foreslår vi også en mere fri beskæftigelsesindsats – ikke en mindre beskæftigelsesindsats”.

Balancerne er vigtige

Sara Vergo minder slutteligt om, at afbureaukratisering ikke er helt ligetil. Det er vigtigt at huske på helheden, når man drømmer om at reducere omfanget af lovgivningen på beskæftigelsesområdet:

”Man må ikke tro, at afbureaukratisering kun handler om at rive sider ud af loven. Hvis man bare skræller alle regler og krav ud af lovgivningen og sætter området helt frit, kan det have negative konsekvenser for blandt andet borgerens retssikkerhed og det sikkerhedsnet, som beskæftigelsesindsatsen også skal udgøre. Vores bud er et forsøg på at bevare nogle af de centrale balancer i beskæftigelsesindsatsen samtidig med, at vi giver de lokale ledere og medarbejdere markant mere frihed under ansvar.”

Udspillet kan læses her: Link 

Kontakt mediechef Helle Slejborg, dk¤djoef¤hsl, tlf. 29 73 43 43

Fakta: Djøfs forslag

1. HER- OG NU ANBEFALINGER Forslag til afbureaukratisering, der kan gennemføres nu

→ Sæt kontaktforløbet frit ift. både kadence og form

→ Ny ydelse skal ikke betyde, at man starter forfra

→ Sløjf fokusmålene

→ Mål på det, der betyder noget

→ Skru ned for de øvrige ranglister

→ Skab ro om de langvarige ydelsesmodtagere og sørg for en hurtigere vej gennem systemet

→ Udvid a-kassernes ansvarsperiode

→ Større plads til vurdering af individuelle behov på sygedagpengeområdet

→ Lav forsøg med total fritagelse fra sygedagpengesystemet

→ Giv mulighed for at undlade første møde i rehabiliterende team ifm. overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb

→ Større fleksibilitet omkring lægeattester

→ Fjern reglen om, at fleksjob til personer under 40 år er midlertidige

→ Fritagelse for revurdering af fleksjobbevilling til borgere på ledighedsydelse

→ Større frisættelse af opfølgninger på ydelser

2. FREM MOD 2030

Hvordan udvikler vi et nyt beskæftigelsessystem inden 2030?

→ Brug velfærdsaftaler som udviklingsværksted

→ Partnerskab skal sikre, at gode resultater implementeres i lovgivning

→ Giv tid til implementering

→ Ingen besparelser uden, at der er fjernet tilsvarende lovgivning

3. I 2030

Pejlemærker for, hvordan fremtidens beskæftigelsessystem skal se ud

→ Skab plads til borgeren

→ Balanceret afbureaukratisering: Stå politisk på mål for, at løsningerne vil være forskellige men værn om sikkerhedsnettet og borgerens retssikkerhed

→ Brug digitale løsninger klogt

→ Skab bedre muligheder for helhedsorienterede løsninger

→ En fremtid med færre ydelser

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.