]]>

Pressemeddelelse

Muligheden for at få løn under barsel er vigtigere for mænd end kvinder

Barsel uden løn afholder mænd fra at tage deres øremærkede barsel, understreger Barselsalliancen på vegne af 310.000 lønmodtagere.

02.10.2023

Kan jeg få løn, mens jeg er på barsel?

Det spørgsmål fylder mere for fædre end mødre, viser en ny undersøgelse, som Epinion har gennemført for Tænketanken EQUALIS.

42 procent af de mandlige respondenter svarer, at muligheden for at få løn under barsel er afgørende for, om de rent faktisk holder deres øremærkede del af barslen. 29 procent af kvinderne svarer det samme.

Det er en kæmpe udfordring, mener Barselsalliancen bestående af Tænketanken EQUALIS og fagforeningerne DM, Djøf og IDA, der tilsammen repræsenterer cirka 310.000 lønmodtagere.

”Det kan afholde mænd fra at tage den barsel, der ellers er blevet øremærket til dem, og så kommer vi ikke tættere på en mere ligelig fordeling af barslen mellem forældrene,” lyder det i en fælles udtalelse fra Barselsalliancen.

”Hvis vi skal have mere ligestilling på barselsområdet, så kræver det en modernisering af en række regler og vilkår, som spænder ben for løn under barsel,” lyder det videre.

Det vil Barselsalliancen fremadrettet arbejde for ved løbende at levere ny viden om problemerne ved de nuværende regler og ved at komme med konkrete anbefalinger til ændringer af reglerne.

Læs mere i analysen fra Tænketanken EQUALIS.

Alliancen vil blandt andet arbejde for, at:

  • Anciennitetskrav bliver fjernet, så muligheden for at gå på barsel med løn ikke afhænger af, hvor længe man har været ansat.
  • Fordelingen af barselsfondenes refusionsuger bliver tilpasset øremærkningen af barselsorloven.
  • Funktionærloven skal opdateres, så mænd også får en minimumssikret ret til løn under barsel.

Det skal blandt andet ske, fordi:

  • Forskning viser, at mænds betalingsvillighed for afholdelse af barsel er langt mindre end kvinders, hvorfor både refusionsreglerne og anciennitetskrav kan forhindre særligt fædre i at gøre brug af de barselsrettigheder, de fik med øremærkningen i 2022.
  • Kvinder tager gennemsnitligt længere barsel end mænd og rammes derfor økonomisk hårdere, hvis de falder for anciennitetskrav. Anciennitetskrav er derfor med til at fastholde løn- og pensionsgabet mellem mænd og kvinder.
  • Krav om anciennitet modvirker mobiliteten på arbejdsmarkedet, idet lønmodtagere kan se sig nødsaget til at afstå muligheden for nye karrieremuligheder, fordi de ikke vil risikere at miste retten til løn under deres barsel.
  • Anciennitetskravene giver ulige muligheder for at stifte familie, hvilket står i skarp kontrast til intentionen med barselsfondene, der ellers skal sikre, at ingen forældre stilles dårligere end andre i forbindelse med barsel.

For yderligere kommentarer, kontakt nedenstående talsperson eller se citater længere nede:

- Gine Maltha Kampmann, direktør for Tænketanken EQUALIS og talsperson for Barselsalliancen.

  Tlf. Gine:  25 85 02 92

Gine Maltha Kampmann, direktør i EQUALIS:

”Virksomheder står i dag over for et komplekst system af barselsregler, der er svære at gennemskue, og på nogle områder også mindsker virksomhedernes handlemuligheder i, hvad de gerne vil kunne tilbyde deres medarbejdere. Resultatet bliver ofte, at virksomheden ikke giver løn. Og det afholder altså mænd fra at bruge deres barselsrettigheder.”

Camilla Gregersen, forperson for den akademiske fagforening DM:

”Løn under barsel er helt afgørende – særligt for mænd. Det er smadderærgerligt, hvis mange familier ikke afholder deres øremærkede barsel, fordi fædrene ikke får løn under barslen.”

Sara Vergo, formand for Djøf:

”Sikring af fædres løn under barsel er en afgørende forudsætning for, at den øremærkede orlov kommer til at virke efter hensigten. Den manglende løndækning til fædre afspejler jo, at fædre ikke hidtil har været anset som centrale omsorgspersoner på linje med mødre. Det har heldigvis ændret sig, da fædre i dag har et stort og legitimt ønske om at kunne tage del i et ligeværdigt forældreskab.”

Malene Matthison-Hansen, formand for Ansattes Råd i IDA:

”Hvis vi ønsker at give en mere ligelig fordeling af barslen flyvehøjde for at skabe et ligeværdigt forældreskab og et mindre skævt arbejdsmarked, så skal vi sikre fædre løn under barsel. For jo bedre lønvilkår under barsel, fædrene har, jo længere orlov er de også villige til at tage.

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.