]]>

Pressemeddelelse

Trivselsindsatser skal helt ind i undervisningen og være for alle studerende

Hvis uddannelsesinstitutionerne for alvor skal hjælpe de alt for mange studerende, der desværre mistrives, skal trivselsarbejdet ind i undervisningen og de faste studieaktiviteter. Trivselsindsatser skal være for alle studerende – ikke kun for den enkelte eller de, som har det sværest. Sådan lyder anbefalingerne fra Djøfs Trivselsalliance, der også præsenterer seks konkrete eksempler på trivselstiltag, der virker, og som uddannelsesinstitutioner med fordel kan lade sig inspirere af.

08.05.2023

Det højner trivslen, når nye studerende i Aarhus mødes med en ældre studerende i små grupper – og når studerende på Aalborg Universitet finder hinanden i digitale studiefællesskaber.  Det modvirker mistrivsel, når alle studerende på Syddansk Universitet ti gange om året får et digitalt ”prik” med opfølgende gode råd til studielivet. Det har en effekt, når CBS skifter karakterer ud med feedback det første år, og RUC indfører fælles værdisæt for aktiviteter under introforløb. Det virker, at Københavns Universitet nu sammensætter studiegrupper ud fra personlighedstype og læsevaner frem for tilfældigheder.

Det er seks konkrete eksempler på trivselstiltag, som kan være til inspiration for andre uddannelsesinstitutioner, lyder det fra formand for Djøfs Trivselsalliance og prorektor på Københavns Universitet, Kristian Lauta.

”God almen trivsel er det brændstof, som læring lever af. Det er et ansvar, vi som universiteter skal tage på os. Universiteterne er allerede godt i gang med mange forskellige initiativer. Vi har i Djøfs Trivselsalliance undersøgt, hvad der virker godt, og hvorfor det virker. Fællesnævnerne for de gode trivselsindsatser er, at de er forebyggende og er for alle, altså ikke noget den enkelte studerende aktivt skal opsøge. De indbyder til fællesskab og meningsfuldhed, og så nedbryder de fordomme om, at tilværelsen er nemmere for alle andre studerende, siger Kristian Lauta,” formand for Djøfs Trivselsalliance.

Djøfs Trivselsalliance består af repræsentanter fra danske universiteter, Studenterrådgivningen, Danske Studerendes Fællesråd, Studenterhuset og Djøf, og blev nedsat sidste år for sammen at finde veje til at forbedre de studerendes trivsel. Alliancen er nu klar med fem anbefalinger:

  1. Trivselsarbejdet skal ind i undervisningen og faste studieaktiviteter
  2. Trivsel skal integreres i hele uddannelsesinstitutionen
  3. Trivselstiltag skal være for alle studerende, fra studiestart
  4. Trivselstiltag skal udrydde flertalsmisforståelser om, at studielivet er nemmere for andre
  5. Undervisere og tutorer skal tilbyde de studerende gode mestrings-strateriger

Ifølge formand for Djøfs Trivselsalliance, Kristian Lauta, handler det om at give de studerende en oplevelse af mening og af at høre til i et fællesskab.

”Oplevelsen af meningsfuldhed er nøglen til trivsel. Vi har at gøre med nogle generationer, der i den grad har ambitioner om et meningsfuldt liv. Det kan vi tilbyde på universitetet, det ligger i vores DNA at søge efter viden, kundskab og mening. Vi har måske bare glemt det lidt i de seneste 50 år, hvor der har været så meget fokus på produktion af kandidater til vækstsamfundet. Som videregående uddannelser skal vi gøre trivselsindsatser til en integreret del af studielivet,” siger Kristian Lauta, formand for Djøfs Trivselsalliance.

En ny undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut, EVA har udarbejdet for Djøfs Trivselsalliance viser, at 61 procent af de førsteårsstuderende på de danske universiteter er optimistiske, stolte og glade i relation til deres studie. Men 29 procent er i risiko for mistrivsel, 25 procent føler sig meget stressede og 15 procent føler sig ensomme. Det øger risikoen for frafald.

Derfor er det vigtigt, at universiteterne lader sig inspirere af hinanden, siger forperson for Djøf Studerende og medlem af Djøfs Trivselsalliance, Anders Vile Michaelsen:

”Målet for os som studerende er ikke et studieliv uden udfordringer eller oplevelsen af, at noget kan være svært. I stedet har vi brug for tydelighed om, hvad der forventes af os, forståelse for den usikkerhed, man som studerende kan opleve og viden om, hvor vi kan søge hjælp og rådgivning. Ligesom vi skal italesætte, at vi alle sammen støder på bump på vejen, at vi alle kan finde stoffet kompliceret eller have svært ved en eksamen – og at det er ok, og vi kan endda hjælpe hinanden.”

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.