]]>

Pressemeddelelse

Advarsel fra Djøfs jurapanel: Retfærdighed er mest for de rige

Det er så dyrt og langsommeligt, at retssikkerheden reelt er truet, når borgere prøver at få deres rettigheder anerkendt i det danske klage- og domstolssystem. Sådan lyder advarslen fra juraeksperterne i Djøfs uafhængige jurapanel.

15.04.2024

”Det er simpelthen for dyrt at få ret. Retfærdighed kan kun købes af de rige.” Sådan skriver et af ekspertmedlemmerne i Djøfs jurapanels nye analyse af borgernes adgang til klage- og domstolsprøvelse. Ekspertpanelets hovedkonklusion er, at udsigten til lange sagsforløb ved domstole eller nævn samt høje sagsomkostninger afskrækker borgere fra at anlægge retssager eller anke afgørelser.

- Det er dybt bekymrende, hvis borgerne fravælger at få anerkendt deres rettigheder, fordi systemet er blevet for tungt og uigennemskuelig. Det et problem, der rækker ud over de enkelte sager. Det svækker folks tro på retssystemet, og det skal vi være bekymrede for," siger forperson for Djøfs jurapanel og national chef ved Institut for menneskerettigheder, Pernille Boye Koch.

Et stort set enigt panel (38 ud af 40) erklærer sig helt eller overvejende enige i, at retssikkerheden er svækket som en konsekvens af, at sagsbehandlingstiderne er blevet længere. Det gælder særligt personer i udsatte positioner, digitalt svage borgere og etniske minoriteter er grupper. Men panelet vurderer, at også helt almindelige borgere med jævn indkomst på forhånd opgiver at gå domsstolsvejen eller at få afprøvet en myndighedsafgørelse, lyder det fra Pernille Boye Koch

- For mange borgere er retssystemet en uoverkommelig labyrint. Det er uacceptabelt i et retssamfund, hvor vi skal kunne stole på domstolene som en vigtig samfundsinstitution, og hvor alle skal mulighed for retfærdighed og en fair chance for at få deres sag hørt."

Rapporten peger også på den faldende brug af fri proces-ordningen som en central udfordring. Fri proces er en ordning, hvor borgere under en fast indkomstgrænse kan få dækket deres omkostninger til en advokat af det offentlige, hvis de har en sag for retten. Medlemmer af panelet peger på, at ventetiden på ansøgninger om fri proces er for lang, ansøgningsprocessen er ugennemskuelig og indkomstgrænsen for, hvornår man kan få hjælp, er for lav.

- ”Vi skal passe på, at vi ikke hviler på laurbærrene i Danmark, fordi vi grundlæggende har et godt retssystem. Denne undersøgelse er en vigtig påmindelse om, at det ikke står godt til med adgangen til at opnå retfærdighed ved domstolene i Danmark, og at vi må og skal gøre det bedre, siger Pernille Boye Koch”

Formand for Djøf, Sara Vergo understreger vigtigheden af at have fokus på borgernes retssikkerhed.

"Analysen understreger, hvor nødvendigt det er, at vi hele tiden går vores juridiske system efter i sømmene og forholder os til dets udvikling. Her spiller jurapanel en vigtig rolle i forhold til at pege på retsstatens ømme tæer,” siger Sara Vergo, formand for Djøf.

Djøfs uafhængige jurapanel består af 62 juridiske eksperter fra blandt andet universiteter, advokatbranchen, domstolene og interesseorganisationer.

Kontant mediechef Helle Slejborg, hsl@djoef.dk, tlf. 29 73 47 43

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.