]]>

Pressemeddelelse

Sara Vergo genvalgt som formand for Djøf

Djøfs øverste myndighed, Repræsentantskabet, har fredag den 15. marts 2024 genvalgt Sara Vergo som formand for de 110.000 medlemmer. - Vi skal øge indsatsen for et arbejdsliv i balance, hvis vi skal sikre behovet for arbejdskraft, siger hun.

14.03.2024

Arbejdskraft er den nye stærke valuta i dansk politik for tiden. Hvis vores samfundsmodel skal holde, kræver det, at alle der kan, bidrager på arbejdsmarkedet i flere og flere år.   

- Mine medlemmer arbejder både meget og i lang tid. Og det skal de gerne blive ved med. Men det kræver, at vi tør tage livtag med det meget ensidige fokus på arbejdskraft som en ressource, man bare kan skrue op for. Hvis befolkningen i Danmark skal levere mere arbejdskraft, skal vi indrette et arbejdsliv, som folk har lyst og kræfter til at være i. Arbejdslivet skal være givende og meningsfyldt - og det skal ikke slide os op, siger Sara Vergo. 

Hun er netop blevet genvalgt som formand for Djøf for de næste to år. Og her vil et arbejdsliv i balance være en af hovedprioriteterne: 

- Jeg er bekymret for, hvad konsekvenserne vil blive, hvis for mange også fremover oplever et arbejdsliv i opskruet tempo. For jeg mener ikke, vi har råd til, at arbejdslivet opleves som et hamsterhjul – hvor alt for mange bliver syge af stress af konstant at løbe for hurtigt og føle, at det hele er lidt meningsløst, fordi der ikke er tid nok til opgaverne. Det er skræmmende at læse den nye undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som dokumenterer, at arbejdsrelateret stress hvert år sænker det effektive arbejdsudbud med 55.600 fuldtidspersoner. Heraf skyldes de 22.600 fuldtidspersoner sygefravær. 

Sara Vergo hæfter sig ved, at det samfundsmæssige velstandstab ved højere sygefravær og lavere arbejdsudbud relateret til stress er 54,6 mia. kr. årligt. 

- Vi ser desværre også udbredte tegn på stress blandt mange af Djøfs medlemmer. Det er nødvendigt at finde nye veje til at sikre et arbejdsliv, som man både kan og vil være i hele livet. I Djøf er vi meget optaget af de mange forsøg på både offentlige og private arbejdspladser med øgede muligheder for en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet, fremhæver Sara Vergo 

- Det kan være øget brug af hjemmearbejde, eksperimenter med 4-dages arbejdsuge og de nye offentlige overenskomster, som giver helt nye rammer for et mere fleksibelt arbejdsliv, hvor du frit kan vælge, hvordan en del af din pensionsindbetaling skal anvendes – løn, frihed eller opsparing, du kan bruge senere i arbejdslivet. Det er en kollektiv løsning, der imødekommer de individuelle behov. Og det er den slags, der er brug for. For vi er forskellige steder i livet, og har derfor forskellige ønsker og behov. Det skal en moderne arbejdsplads kunne rumme, og det stiller stigende krav til lederne på alle arbejdspladser. 

Sara Vergo efterlyser en samfundsmæssig debat om, hvordan vi kan øge arbejdsudbuddet gennem mere attraktive arbejdsvilkår og et bedre arbejdsmiljø. Og om, hvordan vi får flere til at blive længere tid på arbejdsmarkedet:  

- Den debat deltager Djøf meget gerne i sammen med både vores politikere og arbejdsmarkedets parter. For løsningerne skal vi finde i fællesskab, understreger hun. 

Djøfs repræsentantskab genvalgte også forbundets to næstformænd, Anne Waagstein, formand for Djøf Privat og Rasmus Thingholm, formand for Djøf Advokat. 

Sara Vergo træffes for yderligere kommentarer på tlf. 31 37 39 20. 

Abonnér på pressemeddelelse

Få besked hver gang Djøf udsender en pressemeddelelse

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.