]]>

Djøf

Om graduate kontrakter

Tips til hvad du skal være opmærksom på i en graduate kontrakt, og hvilke rettigheder og pligter der gælder i et graduate forløb.

En ansættelse som graduate er kendetegnet ved at have et element af uddannelse/trainee-forløb kombineret med en almindelig ansættelse. I større virksomheder sker ansættelse som graduate ofte med hele koncernen som ansættelsesområde, og du kan derfor forvente at skulle indgå i et rotationsprogram mellem forskellige afdelinger og enheder.

Graduatekontrakter ligner på mange måder almindelige ansættelseskontrakter i den private sektor. Ansættelsesstedet er dog ikke altid fast, og der kan derfor være en bestemmelse i kontrakten om at ansættelsesstedet ”indtil videre” eller ”som udgangspunkt” er på en given adresse.

Typisk varer et graduate forløb 2 år

Nogle graduatekontrakter er tidsbegrænsede, og ansættelsen varer dermed kun så længe som angivet i kontrakten, fx den periode selve graduateprogrammet står på. Vi ser oftest, at graduateforløbet varer i 2 år, men der kan også være tale om kortere eller længere forløb.

Det er dog ikke alle graduatekontrakter, som er tidsbegrænsede. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt aftalen er tidsbegrænset, da det har stor betydning for din situation efter forløbet afsluttes.

Løn i et graduate job

Lønniveauet afhænger blandt andet af branche, geografi og den enkelte virksomhed.

Selvom du får udleveret en kontrakt med en ’fast løn’, anbefaler vi, at du forsøger at forhandle lønniveauet op på baggrund af den erfaring og de kompetencer du har opnået gennem eventuelt studierelevant arbejde. Få gode råd til, hvordan du forhandler din løn i en graduate stilling

Klausuler

En graduatekontrakt kan indeholde klausuler som fx kunde- og konkurrenceklausuler. Det er vigtigt at være opmærksom på sådanne klausuler, da det kan påvirke dine muligheder for at finde et nyt job efter afslutning af graduateprogrammet.

Udstationering i udlandet

I nogle graduateforløb kan udstationering til et udenlandsk koncernforbundet selskab være en del af forløbet. I Djøf ser vi ofte, at virksomhederne laver et tillæg til ansættelseskontrakten i forbindelse med udstationering i udlandet.

Vi rådgiver gerne om, hvad du skal være opmærksom på i forhold til udstationeringstillæg, dog med det forbehold, at vi ikke kan rådgive dig i detaljer om din retsstilling efter udenlandsk lovgivning. Djøf har et samarbejde med det internationale advokatkontor Eversheds Sutherland, som vi henviser til, hvis der opstår en tvist med din arbejdsgiver, mens du er udstationeret eller ansat i udlandet.

Rettigheder og pligter som graduate 

Det kan være bestemt i kontrakten, at du under graduateforløbet er ”ambassadør” for virksomhedens graduateprogram, og at du derfor har pligt til at deltage i fx employer branding events med videre.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, hvilke rettigheder du har i forhold til ferie, barsel med videre.

Send din graduate kontrakt og få den tjekket før du skriver under

Vi anbefaler, at du indsender din graduatekontrakt til os på kontrakt@djoef.dk inden du skriver under, så du kan få råd og vejledning om dine rettigheder og forhandlingsmuligheder inden ansættelsen. 

Tænk længere

Privat

Ansættelsesvilkår

Djøf

Søg graduate job