]]>

Djøf

Særligt for offentligt ansatte

Som offentligt ansat har du ret til at udtale dig, hvis du fx får en advarsel eller bliver afskediget.

Partshøring

Når du er ansat i stat, kommune eller region, har din arbejdsgiver pligt til at partshøre dig, før de træffer en endelig afgørelse om fx at give dig en advarsel, opsige eller bortvise dig.

En partshøring er altså din mulighed for at give din arbejdsgiver oplysninger, der måske kan være med til at ændre beslutningen. 

Hvor lang fristen for at give dit høringssvar er kommer helt an på sagen. Vi ser typisk en frist på omkring 14 dage. Men ved fx bortvisninger kan fristen være en enkelt dag. Hvis du ikke giver dit høringssvar, inden fristen er udløbet, vil din arbejdsgiver tolke det som om, du er enig i deres synspunkter. Vi hjælper dig altid gerne med at gennemgå sagen og skrive dit svar.

Læs om processen ved advarsler i det offentlige 

Læs om processen ved individuelle afskedigelser i det offentlige

Læs om processen ved afskedigelser i det offentlige på grund af nedskæringer

Kompensation hvis du bliver usagligt opsagt

Hvis du er ansat på enten overenskomst i stat, region eller kommune har du ret til en kompensation, hvis din opsigelse har været usaglig.

Hvor stor kompensationen skal være bliver fastlagt ud fra en kombination af: hvor længe, du har været ansat, din alder og andre relevante elementer i opsigelsen. Du har til gengæld ikke krav på at blive genansat, selvom du er blevet usagligt opsagt.

I langt de fleste tilfælde er det i både din og din arbejdsgivers interesse, at I bliver enige om et forlig. Det er derfor meget få sager, der bliver afgjort ved domstolene 

Tjenestemænd og suspension

Hvis du som tjenestemand bliver suspenderet, får du kun udbetalt 2/3 løn. Hvis din arbejdsgiver senere opgiver sagen, har du krav på at få efterbetalt den løn, du mangler fra perioden.

Tænk længere

Djøf

Bonus når du stopper

Djøf

Hvis du bliver fyret