]]>

Djøf

Hvordan bliver du specialkonsulent?

Få inspiration til, hvordan du kan blive specialkonsulent. Spørg fx, hvad der skal til for at få titlen, når du forhandler.

Som fuldmægtig i det offentlige, har du mulighed for at blive udnævnt til specialkonsulent og senere chefkonsulent. Her får du gode råd til at forhandle med din chef.

Du kan forhandle dig til titlen

I overenskomsten er der ikke entydige kriterier for, hvornår du som fuldmægtig kan/skal bevæge dig fra en fuldmægtigstilling til en specialkonsulentstilling. Derfor vil det ofte være et forhandlingsspørgsmål, og du kan selv - eller via din tillidsrepræsentant – bringe det på banen til  en lønforhandling eller MUS.

Når du skal argumentere for, at du skal være specialkonsulent, så tag afsæt i, hvem der er udnævnt på din arbejdsplads:

  • Hvordan og hvornår er de blevet specialkonsulenter?
  • Hvilke særlige kompetencer har de?
  • Hvilke arbejdsopgaver varetager de?
  • Hvad er den ansvarsmæssige tyngde i arbejdsopgaverne?
  • Er der fx et større ansvar i form af koordineringsansvar, projektansvar, fagligt ansvar eller varetager de nogle særlige opgaver?  

Dette kan være med til at give dig en idé om, hvad ledelsen lægger vægt på ved en udnævnelse til specialkonsulent. 

Spørg om, hvad der skal til 

Hvis du ikke kan blive udnævnt med det samme, så spørg din chef:

  • Hvad der skal til på lidt længere sigt?
  • Hvilke kompetencer skal jeg have?
  • Hvilke arbejdsopgaver vil være relevante?
  • Hvad vil der blive lagt særligt vægt på, når ledelsen vurderer min indsats?
  • Hvad skal jeg gøre mere af?

Vær også opmærksom på, at der kan være indgået en lokalaftale i form af fx en lønpolitik, hvor der står, hvad der skal til for at blive specialkonsulent i din organisation.

Titlen bruges forskelligt

En stilling som specialkonsulent kan spænde fra at være en egentlig specialistfunktion – altså en stilling, hvor der kræves en særlig viden for at kunne varetage den – til en personlig udnævnelse, hvor formålet kan være at fastholde, rekruttere eller honorere en medarbejder for at have særligt vigtige kompetencer.

En udnævnelse til specialkonsulent vil dermed oftest være udtryk for en anerkendelse af højt fagligt niveau og/eller særligt kvalificerede arbejdsopgaver.

Det, at titlen bliver brugt forskelligt, kan gøre det lidt mere vanskeligt bevidst at bevæge sig i den retning, der udløser titlen. På den anden side betyder de løsere rammer, at indplacering som specialkonsulent ikke kun sker, hvis du har en specialiseret viden inden for et felt. Det betyder, at titlen kan favne bredere og dermed også være mere udbredt.

Arbejdstiden kan være anderledes

Selv om en udnævnelse til special- eller chefkonsulent er et positivt karriereskridt, er der nogle forhold, du kan tænke over. 

Fx kan arbejdstidsaftalerne være forskellige, og det kan være, at du som special- eller chefkonsulent ikke er omfattet af flekstidsordningen på din arbejdsplads.

I staten vil du som special- eller chefkonsulent ikke være omfattet af overenskomstens merarbejdsregler. 

Du bør undersøge - og forholde dig til sådanne ting, inden du beslutter dig for at gå efter en ny titel.

Du kan læse mere om ansættelsesvilkår for special- og chefkonsulenter i stat og kommune/region