]]>

Djøf

Arbejdspladsvurdering - apv

Arbejdsgivere er omfattet af kravet om at udarbejde en arbejdspladsvurdering (apv). Den bør bruges til at sikre et sundt arbejdsmiljø, både psykisk og fysisk. Arbejdstilsynet screener alle arbejdspladser.

Arbejdstilsynets screening

Virksomhederne skal leve op til en række krav om arbejdsmiljø, apv og organisering af sikkerhedsarbejdet. Alle arbejdspladser med ansatte har pligt til mindst hvert tredje år at gennemføre en Arbejdspladsvurdering.

Medarbejderne og/eller sikkerhedsorganisationen skal medvirke i vurderingen af arbejdspladsen.

Alle virksomheder med ansatte får et såkaldt screeningsbesøg af Arbejdstilsynet, hvor man gennemgår virksomhedens arbejdsmiljø. Har virksomheden ikke udarbejdet en apv, vil Arbejdstilsynet i forbindelse med besøget udstede et påbud om, at virksomheden udarbejder en sådan.

Virksomheden får en frist på 6 måneder. Tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø prioriteres højt af Arbejdstilsynet under besøget, fordi det ofte har store konsekvenser for sygefravær og senere udstødelse af arbejdsmarkedet.

Arbejdstilsynet tildeler efter besøget virksomheden enten en grøn, gul eller rød smiley. Smileyen offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Hvis virksomheden har problemer, udtages den til et ekstra tilpasset tilsyn. Arbejdstilsynet kan udstede forbud og påbud. Virksomheden kan også blive pålagt at modtage rådgivning hos en autoriseret arbejdsmiljøkonsulent for egen regning.

Arbejdspladsvurdering

Det er et krav at virksomhederne også tager stilling til arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet i apv'en.

Siden 2008 har man skullet udarbejde en måling af det psykiske arbejdsmiljø hver tredje år, men det er ikke et myndighedskrav, at det psykiske arbejdsmiljø indgår i selve apv'en. Det er et emne i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser for kontor og administration, og da det er et af de prioriterede arbejdsmiljøområder, bliver det altid inddraget, når Arbejdstilsynet screener virksomhederne.

Apv'en er sikkerhedsorganisationens vigtigste opgave, og den skal revideres mindst hvert 3. år eller tidligere, hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene.

En arbejdspladsvurdering består af 5 elementer:

  • En kortlægning af arbejdsmiljøet - herunder det psykiske arbejdsmiljø
  • En beskrivelse af problemerne
  • Arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet
  • En handlingsplan for hvornår og hvordan problemerne skal løses
  • En plan for opfølgning på problemerne

Læs mere om apv'en på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.