]]>

Djøf

Chikane og mobning

Har du været udsat for mobning, seksuel chikane eller andre krænkende handlinger på din arbejdsplads, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Kun du kan vurdere, om du har fået overtrådt dine grænser. Det kan ingen andre stille sig til dommer over.

Hvis du er i tvivl eller holder dig tilbage, fordi du ikke vil virke sart eller have skyld for at ødelægge stemningen, anbefaler vi, du tager en snak med os.

Ring til os på 33 95 97 00

Hvad er seksuel chikane?

Der er tale om seksuel chikane, hvis du oplever seksuel opmærksomhed, der er ubehagelig. Vi kan have forskellige grænser og tærskler for, hvornår seksuel opmærksomhed opleves som grænseoverskridende og krænkende. Det kan både afhænge af, hvem der giver dig opmærksomheden og af situationen, men Ligebehandlingslovens definition lyder:

Der foreligger seksuel chikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

En fri omgangstone, værkstedshumor og kåd julefrokoststemning på arbejdspladsen kan altså ikke undskylde krænkende handlinger.

Hvad er chikane og mobning?

Alle kan blive udsat for chikane eller mobning på arbejdspladsen. Om du er studentermedhjælp, vikar, leder, nyansat osv. spiller ingen rolle. Føler du dig krænket af nogen på dit arbejde, så er du det. Så enkelt er det. Det centrale er nemlig din oplevelse.

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter dig for krænkende handlinger, du opfatter som sårende eller nedværdigende, og som du ikke er i stand til at forsvare dig effektivt imod.

Chikane, mobning og lignende er med andre ord en krænkende handling. Det kan være en aktiv handling som fx

 • et fysisk overgreb
 • verbal overfusning
 • udskældning
 • hån
 • grove drillerier
 • aggressiv opførsel.

Eller det kan være indirekte, hvor der er tale om en bevidst undladelse. Hvis nogen fx

 • tilbageholder information, så du ikke kan udføre dit arbejde
 • er fjendtlige
 • møder dine spørgsmål eller forsøg på samtale med tavshed
 • bagtaler dig
 • isolerer dig fagligt eller socialt.

Almindelig udøvelse af ledelse – som fx at blive pålagt en opgave du absolut ikke bryder dig om - er ikke i sig selv en krænkende handling, uanset hvor ubehageligt det føles. Det samme gælder kollegial feedback og lignende.

Chikane og mobning er et arbejdsmiljøproblem

Din arbejdsgiver skal sikre et chikanefrit arbejdsmiljø. Derfor er mobning, chikane og andre krænkende handlinger på arbejdet faktisk et arbejdsmiljøproblem.

Arbejdsforholdene skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det betyder, at du ikke må risikere fysisk eller psykisk helbredsforringelse ved at arbejde, heller ikke som følge af mobning og chikane.

Om krænkende handlinger risikerer at forringe dit helbred fysisk eller psykisk afhænger af grovheden, varigheden og hyppigheden:

 • Der kan være en risiko for dit helbred ved en enkeltstående handling, der er særlig grov.
 • Bliver du chikaneret eller mobbet i længere tid, kan det gå ud over dit helbred – også selvom handlingerne ikke er særligt grove.
 • Er krænkelserne både grove og længerevarende, øges risikoen for dit helbred.

Arbejdsgiver skal følge op på krænkende handlinger ved at igangsætte en undersøgelse, som afdækker de faktiske omstændigheder og de involverede medarbejderes opfattelse af handlingerne.

Sådan håndterer du chikane og mobning

Da chikane og mobning er et arbejdsmiljøanliggende, er det vigtigt, at du ikke bare ser det som dit personlige problem, og det at konfrontere nogen eller bare tale om krænkelser er ofte lettere sagt end gjort. Det kræver mod og styrke. Men det vil være godt, hvis du så vidt muligt siger tydeligt fra og - hvis du kan - gerne i situationen, og når der er andre til stede.

Uafhængigt af om du lykkes med det, har vi følgende anbefalinger:

 • Dokumenterer, hvad du har oplevet ved at skrive det ned, og sørg for at gemme eventuelle mails, sms'er osv.
 • Tag fat i din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis der er en på arbejdspladsen.
 • Tal med din leder, hvis lederen ikke er en del af mobningen. Insister på, at lederen tager problemet alvorligt og gør noget ved det.
 • Er din leder en del af problemet, må du gå et niveau højere op. I dette tilfælde er det godt at tage din tillidsrepræsentant med på råd.
Det kan være en voldsom oplevelse. Derfor er det en god idé at kontakte Djøf under alle omstændigheder. Vi kan sparre med dig om, hvordan du tackler situationen.