]]>

Djøf

Hjernerystelse - hvad med jobbet?

Her er den mest nødvendige viden og de bedste råd til dig, der selv har fået hjernerystelse eller hvis kollega er ramt.

Et cykelstyrt, en hård tackling under en håndboldkamp eller noget så uheldigt som at slå hovedet ind i en skabslåge. Mere skal der ikke til for at havne blandt de omkring 25.000 danskere, som hvert år pådrager sig en hjernerystelse.

Flertallet kommer sig hurtigt, men et år efter traumet har næsten hver 7. patient stadig symptomer, som for nogle kan blive kroniske.
Forskning viser, at patienternes ageren de første uger og måneder efter traumet kan være afgørende for restitutionsprocessen.

Efter en hjernerystelse kan der blandt andet være store vanskeligheder med den type opgaver, som mange djøfere typisk sidder med fx computerarbejde, læsning / skærmlæsning, mange møder, korte deadlines, flere opgaver samtidig og højt arbejdstempo. Derudover kan en placering i storrumskontor eller i kantinen være utrolig trættende pga. støj og snak. 

Kom godt tilbage på job efter en hjernerystelse

Er du ramt af en hjernerystelse, så anbefaler vi, at du følger de gode råd fra Center for Hjerneskade:

 • Planlæg og disponér din energi, så den fordeles henover dagen (og ugen). Brug kalender eller ugeskema til at få overblik.

 • Hold fast i aktiviteter i dagligdagen – men gør dem evt. på en anden måde, der er lettere for dig.

 • Vær ikke bange for at sige fra eller uddelegere. Bed fx andre om hjælp til praktiske opgaver derhjemme.

 • Du kan godt bruge mobil, computer og se tv – hvis du ikke får mærkbare symptomer af det. Opdel evt. dit skærmbrug i kortere intervaller ad gangen.

 • Start roligt ud, når du vender tilbage til arbejdet, og øg gradvist din arbejdstid. Nogle gange kan der være brug for god tid til tilvænning på hvert trin.

 • Brug kalender, alarmer, sms, huskelister m.v. til at støtte hukommelsen og til at bevare overblikket.

 • Hvis du er lydfølsom, så sæt dig fx ind i et roligt lokale, når du har brug for at koncentrere dig.

 • Sæt ambitionsniveauet ned – det er ikke nu, du skal stræbe efter effektivitet og perfektion, idet det kræver for meget af din energi.

 • Fortæl andre, hvordan du har det, og hvordan de bedst kan være til hjælp

 • Skift mellem aktiviteter og pauser. Sørg for at holde pause, før du kan mærke, du har brug for det.

Kilde: Center for Hjerneskade

Det er vigtigt, at aftale med den, der har hjernerystelse, hvordan du bedst kan hjælpe. Spørg fx om du skal:

 • bidrage til at planlægge og strukturere opgaver
 • sørge for ekstra tid til at udføre arbejdsopgaverne (undgå korte deadlines)

 • nøjes med at give én opgave ad gangen

 • undgå pludselige ændringer og tilføjelser i opgaverne

 • bidrage til regelmæssige pauser, gerne i rolige omgivelser uden distraktioner

 • give plads til, at den ramte kan sige fra fx til opgaver eller arrangementer

 • anerkende, at det ofte er en svær proces for den ramte

 • sørge for regelmæssige møder, hvor der følges op på opgaver, forventninger og trivsel

 • informere kolleger efter den ramtes ønsker/behov. Hjernerystelse er en usynlig lidelse, og andre kan ikke se, hvordan den ramte har det. Relevant information kan skabe bedre forståelse for den ramte og dennes situation.

Kilde: Center for Hjerneskade

Konkrete tilbud

Foruden de gode råd er der også en række konkrete tilbud som kan hjælpe den ramte til hurtigere at få det bedre, og dermed også komme hurtigere og bedre tilbage til sit arbejde.

Hjernerystelsesforeningen har en række tilbud som alle er inkluderet i et medlemskab af foreningen.

Center for Hjerneskades tilbud er anderledes skruet sammen. Finansieringen kan komme flere steder fra, så kontakt centeret og få rådgivning

Vær opmærksom på, at behandling og samtaler foregår i København og Farum. Centeret har enkelte samarbejdspartnere rundt om i landet. Har du vanskeligt ved at deltage i samtaler og behandling i København og Farum, så kontakt centeret og hør om muligheder.

Her er et overblik over tilbuddene hos Center for Hjerneskade.

 • Tilbud om rådgivende neuropsykologisk vurdering, kort neuropsykologisk rådgivning, fysioterapeutisk udredning og vurdering samt synsudredning
 • Tilbud med tidlig indsats
 • Forløb med individuelle samtaler med en neuropsykolog, øvelser og samtaler i gruppe (ledet af en neuropsykolog) samt gruppevis coaching v. fysioterapeut.

Læs mere om tilbuddene hos Center for Hjerneskade

 • Brug hjernerystelseslinjen til førstehjælp og en second opinion (gratis - dog med førsteret til medlemmer).
 • Hjernerystelsesforeningen er den mest omfattende hjemmeside om hjernerystelse - med oplæsningsfunktioner på mange af siderne.
 • Foreningens Facebookgrupper giver mulighed for løbende erfaringsudveksling med andre ramte (gratis).
 • Foreningens fysiske mødegrupper giver mulighed for at bearbejdelse, læring og reorientering efter hjernerystelsen.
 • Online kurser i energistyring/aktivitetsoptrapning i hvordan man starter bæredygtigt op på arbejde og tilpasser opgaverne. 
 • Når du er kommet godt igennem hjernerystelsen har du mulighed for at give dine erfaringer videre til andre til gavn og glæde som frivillig rådgiver, community manager, politisk ambassadør og meget, meget andet.

Hvorfor er hjernerystelse vigtigt?

At hver 7. patient oplever gener efter 1 år er bekymrende nok i sig selv, men djøfere er faktisk endnu hårdere ramt. Et omfattende dansk forskningsstudie fra Københavns Universitet i 2019 konkluderer, at personer med akademiske uddannelser har større risiko for at forlade arbejdsmarkedet helt eller delvist på grund af følger efter en hjernerystelse sammenlignet med den øvrige befolkning.

Flere og flere af vores medlemmer henvender sig, fordi de oplever vanskeligheder ved at komme godt tilbage på arbejde efter en hjernerystelse. Det er vanskeligt at følge rådene på en travl arbejdsplads, og manglende forståelse fra ledelsen opleves også som et stressende element.