]]>

Djøf

Job i en EU-institution

Der er flere veje til at få en ansættelse i en EU-institution. Du kan blive fastansatte som EU-tjenestemænd eller ansat i en af de mange midlertidige stillinger, som findes i EU's institutioner og agenturer. Se her, hvordan du søger job i EU.

Fastansættelse og job i en EU-institution

EU-institutionerne fastansætter hvert år omtrent 1.000 nye medarbejdere. Alle ansættelser sker via et særligt testforløb, som afvikles og administreres af EPSO, Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor.

Disse testforløb hedder concours. Den består af en række test, som du skal bestå med et tilfredsstillende resultat for at kunne blive ansat i EU. Helt grundlæggende er der to typer af concours i EU. En for generalister og en for specialister. Begge er vejen til en fastansættelse i EU.

Faste stillinger i EU-institutionerne opslås derfor ikke som egentlige stillingsopslag. I stedet offentliggøres det på EPSOs hjemmeside, hvornår det er muligt at deltage i en concours for en bestemt stillingstype, eller når de leder efter særlige faglige profiler. Herefter kan du ansøge om at deltage i en concours.

Offentliggørelsen sker i form af en særlig meddelelse, der indeholder en beskrivelse af alle de krav, du skal opfylde for at kunne ansøge. Det kan være krav til uddannelse, erhvervserfaring, sprogkundskaber med mere.

Første skridt for fastansættelse i EU starter derfor via EPSOs hjemmeside. Her finder du alle relevante oplysninger om: Hvornår en concours starter, hvordan du ansøger, hvilke betingelser din ansøgning skal opfylde, samt hvordan du består den konkrete concours.

De sigter mod en ansættelse i en indgangsstilling ved en af EUs institutioner. Ofte er det indenfor offentlig administration, jura og økonomi. Prøven henvender sig til nyuddannede og stiller ingen krav om erhvervserfaring. Derudover er det også værd at vide, at du kun behøver en bachelorgrad for at søge om at deltage i denne type af concours.

Denne prøve retter sig mod ansøgere med en erfaren faglig profil, som har relevant erhvervserfaring indenfor et specifikt felt. Det er ofte stillinger, som også har et højere lønniveau.

Betingelser for at blive fastansat i en EU-institution

For at blive fastansat i en EU-institution skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være statsborger i et EU-land.
 • Du skal være i besiddelse af dine fulde rettigheder som borger.
 • Du skal have indgående kendskab til et EU-sprog (niveau C1) og et tilfredsstillende kendskab til et andet EU-sprog (niveau B2).
 • Du skal udfylde krav til uddannelse og eventuelt erhvervserfaring.

Ansættelse via concours

Som ansøgere til en fastansættelse i EU skal du forvente, at en concours indeholder flere forskellige prøver. Alle prøver afholdes online og på samme dag. 

Du skal bestå alle faser for at komme i betragtning til et job i EU. Derudover kan der være særlige krav, fx til sprogfærdigheder, uddannelse og erhvervserfaring, som du skal opfylde for at kunne søge bestemte stillingstyper.

For at kunne ansøge om deltagelse i en concours skal du først oprette en konto hos EPSO. Der er ingen regler om, hvor mange concours du kan deltage i. Og du kan derfor godt søge om at deltage i flere forskellige typer af concours. Men du skal altid bruge samme konto hver gang. Opretter du flere konti, risikerer du at blive udelukket fra at deltage i alle concours.

Du kan med fordel tage en frivillig test for at blive klar til prøverne. Det er en frivillig selvevaluering. Vi anbefaler, at du prøver den, fordi den giver dig nyttig erfaring.

Følgende delprøver kan indgå i concours:

 • En tekstanalyse samt numerisk og abstrakt ræsonnement. Prøven bestås, hvis der opnås det krævede antal point.
 • En prøve i EU-viden (funktionsmåde, politikker og procedurer) for generalist-concours eller i det pågældende fagområde ved specialist-concours. Der vil være online ressourcer tilgængelig til forberedelse af denne del af prøven.
 • Skriftlig casestudie, der skal vise dine skriftlige kompetencer
 • Digitale færdigheder, hvis det skønnes nødvendigt i forhold til den konkrete concours.

Efter bestået concours vil dit navn blive optaget på en reserveliste, hvorfra de ansættende EU-institutioner udvælger kandidater til samtale.

Hvis du ikke består en concours, kan du altid ansøge igen. Der er ikke regler om, hvor mange gange du kan deltage i en concours til bestemte stillingstyper. Og det er normalt, at du skal igennem flere forsøg, før du består alle trin.

Som medlem er du velkommen til at kontakt os, hvis du har spørgsmål til en concours, og hvordan du skal ansøge dem.

Bliv klar til concours

Hos EPSO samt flere steder på internettet kan du finde webinar og tests, som forbereder dig på en concours. Vi har samlet tre forskellige udbyder, som vi kan anbefale:

Selvevaluering

Selvevalueringstesten giver dig en fornemmelse af, hvordan du bliver testet og sværhedsgraden af de mange test. Det er ikke en obligatorisk test. Resultatet har derfor ingen indflydelse på din ansøgning. Det er en god idé at tage testen, fordi den giver dig et indblik i, hvad du skal igennem for at bestå en concours.

Onlineansøgning

Det er vigtigt, at du sætter god tid af til din ansøgning. Vær sikker på, at du kender alle de krav, som stilles til dine kvalifikationer og erfaring.  Læs derfor meddelelsen fra EPSO nøje igennem. Alle ting, du skal have med, er beskrevet i den. Det er vigtigt, at du får alt relevant med i din ansøgning. Er du i tvivl, kan det være en god idé at tage det med alligevel. Det trækker ikke fra. Husk, der er krav om omfattende dokumentation.

Tidsbegrænset ansættelse i EU

Der findes to måder på, hvordan du kan få en tidsbegrænset stilling i EU. Den ene måde er en Cast Permanent, som er kontraktansættelse. Den anden måde er Temporary agent, som er midlertidig ansættelse direkte ved EUs agenturer, som typisk varer 6-12 måneder. 

Cast Permanent

Det er muligt at blive tidsbegrænset kontraktansat i en række forskellige jobkategorier, som fx HR, kommunikation, økonomi, jura, projektledelse, og politikudarbejdelse. Du kan ansøge løbende. Her skal du også igennem et testforløb, men det er mindre omfangsrigt end de klassiske concours.

Som kontraktansat er du ofte ansat 6-12 måneder med mulighed for forlængelse. I enkelte tilfælde kan kontraktansættelsen forlænges på ubestemt tid. Det er igennem EPSOs hjemmeside, at du ansøger.  

Ansøgningsproceduren er i hovedtræk følgende:

 • Opret dig med en EPSO-konto, og søg en eller flere relevante CAST på EPSOs hjemmeside. Der er meget vigtigt, at du opdaterer din profil hver 6. måned, så du fortsat stå som aktiv ansøger.
 • Når der opstår et behov for at ansættelse, vil EPSO short-liste en række ansøgere.
 • Er du med på deres lister, bliver du inviteret til en digital multipel choice-test på et testcenter. Der er tale om en test i stil med den stopprøvetest, som også indgår i en concours.
 • Består du stopprøven, bliver du inviteret til en kompetencetest. Her testes dine faglige og sprogkundskaber. Disse test afhænger ofte af typen af stillinger, du har ansøgt.

Består du også kompetencetesten, bliver du inviteret til et rekrutteringsforløb hos den relevante institution, som du har ansøgt.

Temporary agent

En anden vej er at søge en tidsbegrænset ansættelse direkte ved et EU-agentur. Ansøgning og testforløb sker direkte gennem det ansættende agentur. Du finder denne type stillinger på de enkelte agenturers hjemmesider eller via EPSOs hjemmeside.