]]>

Bæredygtige indkøb - en vigtig opgave i den grønne omstilling

Hvis arbejdspladsens indkøbskæde skal være miljø- og klimamæssig forsvarlig, kræver det samspil mellem flere forskellige kompetencer. Og du kan være med, for mange af de kompetencer passer lige til djøfernes kerneområder.

Måske er din arbejdsplads ligesom mange andre, hvor bæredygtige indkøb er startet som et mindre projekt i et hjørne af organisationen? Men nu er tiden kommet til at forankre indkøbsopgaven strategisk, gå langt mere helhedsorienteret til værks og få hele organisationen involveret.

Kunder, borgere, samarbejdspartnere, medlemmer og/eller medarbejdere – med andre ord jeres vigtigste interessenter – efterspørger i stigende grad, at der er styr på CO2-udledning og klimabelastning i virksomheders og organisationers produktion og forbrug.

Det er en udvikling, der giver nye job til djøfere, fordi det at sikre, at indkøbskæden er bæredygtig forsvarlig, typisk kræver:

  • juridiske samhandelsaftaler
  • forhandlinger med leverandører
  • forståelse af godkendte mærkninger og standarder
  • ændringer af adfærd på arbejdspladsen
  • træning/undervisning af kollegaer og samarbejdspartnere
  • sikring af compliance
  • have styr på indkøbskæden og identificere risici
  • kommunikation - både internt og eksternt.

Ledelsen skal ville det

En indkøbsstrategi eller -politik skal naturligvis læne sig op ad virksomhedens øvrige værdisæt. Og så skal den omsættes til praksis. Derfor er det – som med så mange andre indsatser – vigtigt, at ledelsen bakker tydeligt op.

Medarbejderne skal opleve, at der reelt bliver sat pris på, at de er med til at sikre bæredygtige indkøb, ellers vil alle andre end arbejdspladsens grønne ildsjæle komme til at prioritere andre ting i det daglige arbejde. På den måde går kultur og adfærd hånd i hånd.  

Så ledelsen skal ville det – også når det er svært og bøvlet. Ellers kommer I ikke i mål.

Få organisationen med

Et hurtigt kig på opslag for indkøbsjob på de store jobsites viser da også, at indkøbsopgaven efterhånden ofte er placeret tæt på ledelsen og som en del af strategien. Det betyder, at du udover de klassiske kompetencer om forhandling og kontrakter også får mulighed for at arbejde mere strategisk og kommunikerende med hele organisationen.

Nogle organisationer gør fx meget ud af at kommunikere løbende til hele arbejdspladsen om nye indkøbskontrakter og valg af leverandører, fordi de vurderer, at det giver en bredere forankring og forståelse for grønne indkøb, og på den måde smitter positivt af på lysten til at bakke op om det ude i organisationens hjørner.

Denne artikel bygger på input fra Rikke Fischer Bogason fra Rådgivervirksomheden PlanMiljø, da Rikke var oplægsholder på Djøfs medlemswebinar: ”Grønne og bæredygtige indkøb, den ansvarlige vej”.

Webinaret holdt vi, fordi vi over en periode havde fået spørgsmål fra flere medlemmer om, hvad en grøn indkøbsrolle kræver og går ud på.

Se Djøfs kommende grønne arrangementer 

Grøn karriere?

Find gode råd, artikler, arrangementer, netværk og kurser på Djøfs side om grøn omstilling som karrierevej.

Se siden om grøn karriere