]]>

Djøf

Skift mellem offentlig og privat

Der er naturligvis forskel på det offentlige og private arbejdsmarked, men forskellene er måske mindre, end du tror.

Det skal du forberede dig på, hvis du skifter sektor

Der er større forskel på at være ansat i en lille håndværksvirksomhed og i et stort forsikringsselskab, end der er på en offentlig og en privat ansættelse i en stor koncern.

  • I mindre private virksomheder kan det være en fordel med brede kompetencer, da mange har en opgaveportefølje med meget forskellige opgaver som fx både kommunikation, projektledelse og forretningsudvikling.
  • I større private virksomheder og i det offentlige vil man ofte indgå i teams med specialister, som laver det samme som dig.

Den helt store forskel på at arbejde i det offentlige og det private er at:

  • den offentlige sektor har et overordnet samfundsfokus (politisk tæft) 
  • den private sektor har et overordnet bundlinjefokus (forretningsforståelse)

Hvis du søger job i det private skal du derfor fortælle, hvordan du kan bidrage positivt til bundlinjen. Omvendt skal du, hvis du søger job i den offentlige sektor, fortælle, hvordan du kobler dig til det at arbejde i en politisk styret organisation.

Når djøferne skifter job, er det kun 2%, der skifter sektor.

For lederne er det kun 1,5%, der skifter hvert år fra en offentlig til en privat lederstilling, men det er endnu færre – kun 0,5% – af de private ledere, der går til en lederstilling i det offentlige.

Oversæt dine kompetencer

I langt de fleste jobs er det grundlæggende de samme kompetencer, der efterspørges i den offentlige og private sektor – de kaldes bare noget forskelligt.

Det er derfor vigtigt, at du i din jobsøgning beskriver dine kompetencer, så de afspejler, om den stilling du søger er i det offentlige eller det private. Med de rigtige ord kan du altså signalere, at du har forståelse for den organisatoriske kontekst, du ser ind i.

Her er et udpluk af kompetencer, som du typisk skal oversætte, når du søger job i en anden sektor end den, du har mest erfaring fra.

Ordvalg i den offentlige sektor Ordvalg i den private sektor
Borgerbetjening Kundeservice
Borgerinddragelse Kundeundersøgelse
Indstilling Salgsoplæg
Notat Beslutningsgrundlag
Politisk tæft Forretningsforståelse
Sekretariatsbetjening Ledelsesrapportering
Sagsgange Forretningsgange
Sagsbehandling Administration/projektstyring
Sagsfremstilling Business case
Samfundsanalyse Markedsanalyse
Undersøgelse Behovsanalyse
Økonomistyring Business controlling
 

Vær opmærksom på at bruge virksomhedens sprog når du skriver din ansøgning og cv. Gå ind på virksomhedens hjemmeside, og tag en tur på LinkedIn, hvor du ser på medarbejdernes linkedinprofiler:

  • Hvad skriver de om dem selv?
  • Hvilke arbejdsopgaver sidder de med?
  • Hvilken baggrund har de? Uddannelsesmæssigt og sektor?

På den måde kan du få inspiration til, hvordan du bedst præsenterer dine ønskeopgaver og kompetencer i den konkrete virksomhed. Læs også headhunterens råd til ledere, der søger job i henholdsvis den offentlige og den private sektor.

Forskel på løn og ansættelsesvilkår

Lønnen i den private ligger gennemsnitligt højere end i det offentlige. Der kan dog være store forskelle i lønniveauerne i forhold til brancher, stilling og uddannelse. Et godt råd er derfor at undersøge og sammenligne lønniveauerne. Du skal samtidig være opmærksom på, at pensionen ofte vil være højere i det offentlige end på det private arbejdsmarked.

Der kan også være andre forskelle i ansættelsesvilkår, som du skal være opmærksom på. Det kan være med hensyn til regler for barsel, barn syg, eller hvor meget ferie man har.