]]>

Find et netværk for dig

I et netværk er det vigtigt, at de andre deltagere kan genkende dine dilemmaer og udfordringer, og at I inspirerer hinanden til handling.

Vores netværksmodel består af 3-5 møder med et skarpt styret program på dagens tema og fokus på deltagernes aktuelle ønsker. 12-16 deltagere giver en optimal ramme for at lære og sparre med hinanden.

Tidspunkt
Titel
Målgruppe
Sted
Pris

Tjekliste til det gode netværk

Hvordan er målgruppen beskrevet?

Dit udbytte afhænger af, om de andre i gruppen står med de samme udfordringer, opgaver og dilemmaer som dig. Kan du spejle dig i beskrivelsen af målgruppen?

Hvor mange deltagere er der?

Jo flere deltagere, jo mindre taletid og interaktion er der plads til for hver deltager. Det er der relationsskabelsen sker. En god tommelfingerregel er, at den får svære kår, hvis der er over 16 deltagere i netværket.

Hvordan sikres fortrolighed?

Dit udbytte står og falder med, du kan tale åbent om interne forhold på din arbejdsplads og vide, at det ikke kommer videre. Så er du sikret, at der ikke er interessekonflikter eller konkurrenter i netværket?

Hvordan er arbejdsformen?

I netværket skal der være plads til, at I arbejder individuelt, i par, i grupper og i plenum. Sæt dig ind i, hvordan netværksgruppen faciliteres, fx ved at undersøge, hvordan mødelederen sikrer god sparring.

Hvem faciliterer netværket?

Tit er det en fordel, hvis facilitator selv har en faglig indsigt. Du kan tjekke op på, om det er en, der har arbejdet i din branche, med dit fagområde osv.

Hvornår har du brug for en netværksgruppe?

Idéen til at kikke ud af bliver tit i gangsat af en større forandring i dit arbejdsliv. Det kan være en ny chef, nye opgaver, ny organisering, fusion, nedskæringer eller vækst. For at lykkes har du brug for ny viden og kompetencer, der ikke i forvejen er på din arbejdsplads, og derfor opsøger du det eksternt fx i form af en netværksgruppe.

Nogle af de spørgsmål, du kan stille dig selv for at afgøre, om du vil være med i et netværk er:

  • om du savner kontakt til andre med samme opgaver som dig
  • om du har brug for et sted at trykprøve nye idéer
  • om du ønsker et rum til at diskutere erfaringer fra praksis
  • om du savner faglig fornyelse
  • om du mangler en uafhængig livline, når det brænder på.

Et professionelt netværk er tit den rigtige løsning under de omstændigheder.

Når du er i en ene-specialistfunktion eller tværgående generalist, er et netværk særligt relevant. I dit arbejdsliv medvirker du til at løse komplekse problemer, du er dybt afhængig af andre og skal samtidig håndtere flere forskellige roller som fx ekspert, rådgiver, mødeleder og facilitator, hvor den menneskelige faktor afgør din succes.

Hvis du er leder, kan du have brug for at drøfte dilemmaer eller udfordringer med andre ledere i fortrolighed. De skal kunne se på sagen uden selv at være involverede, og derfor er det en vigtig pointe, at de ikke er en del af din virksomhed. Den sparring du kan få fra andre i et ledernetværk er erfaringsmæssigt med til at gøre dine beslutninger bedre.

Hvis en netværksgruppe skal fungere godt for dig, skal du og de andre i netværket have et fælles fagligt udgangspunkt. De skal kunne genkende de dilemmaer og problemstillinger, du præsenterer. Det giver dig mod til at tage handling, når du får anerkendelse fra de andre i netværksgruppen. De bøvler med de samme ting, som du gør, og de kan opleve de samme barrierer, som du gør. 

Her er et par pejlemærker for, om du skal deltage i et netværk:

  • Du ønsker at udvide dit handlerum
  • Du ønsker at andre skal bakke op og udfordre dig i tankegang og handlinger
  • Du ønsker et sted til at diskutere din faglige praksis

Husk, at udbytte og egen aktivitet hænger sammen. Du skal investere i din netværksgruppe, for at du får det fulde udbytte både med hensyn til relationer og viden.

 

Alternativer til en netværksgruppe

Et fagligt netværk er ikke den eneste vej til ny viden og adgang til kompetencer. Lakmusprøven er typisk om det, du har brug for, er et forum for faglige refleksioner med afsæt i praksis, og hvor det også er med henblik på, at du har et handlerum du kan folde ud i praksis efterfølgende.

Det kan være, de spørgsmål, du stiller dig selv, er mere grundlæggende for, hvordan dit arbejdsliv skal være. Så er det måske en mentor, du har brug for. Et forløb med en mentor indebærer dybere samtaler, og det er ofte mere personlige spørgsmål, der er i spil. Et mentorforløb kan give dig ny indsigt i dig selv og på den baggrund kan det være, du vil afsøge nye veje i dit arbejdsliv.

Er du mere på udkig efter et nyt niveau af kompetencer, en overbygning til et kompetencefelt, du allerede har, er det nok mere en uddannelse eller et kursus, du har brug for. Den slags læringsforløb har traditionelt sigte på, at du får nye teorier, modeller, eller metoder, som kan danne grundlag for praksis. De forløb kan til gengæld sagtens følges op ad en netværksgruppe, hvor der er praksisdiskussioner om, hvordan man anvender sin nye viden og sine nye kompetencer.

Overvejer du fx om du gerne vil være leder, vil du gennem samtaler med en mentor få en personlig afklaring i forhold til, om det er noget for dig, mens en lederuddannelse eller et -kursus vil give dig nye kompetencer. Så længe dit sigte er på, om du skal gå nye veje, eller hvordan du kommer videre, kan det være mere givende for dig.

Netværk dig til bedre ledelse

Djøf og Ledelseshuset CfL samarbejder om at udvikle nye netværkstilbud til ledere.

Som medlem af Djøf får du 15% rabat på alle ledernetværk hos CfL. 

Læs mere på netvaerk.cfl.dk.