]]>

Djøf

Feriepenge i udlandet

Se, om du optjener feriepenge, når du arbejder i udlandet. Se også, hvad der sker med dem, du allerede har optjent.

Udbetaling af feriepenge i udlandet

Flytter du til udlandet, kan du få udbetalt dine feriepenge, som du allerede har optjent i Danmark. Uanset om du afholder ferie eller ej.

Sådan får du udbetalt feriepengene

Hvis du flytter til udlandet og fratræder dit job i Danmark, kan du få udbetalt de feriepenge, du har til gode.

Det er FerieKonto, som sørger for udbetaling af dine feriepenge.

Skat af feriepenge

Du bliver beskattet af de feriepenge, som du har optjent i Danmark. Dette gælder også, selvom din skattepligt til Danmark er ophørt.

Feriepenge som udstationeret

Som udstationeret optjener du kun danske feriepenge, hvis du er udstationeret i under 12 måneder, eller hvis det fremgår af din udstationeringskontrakt.

Feriepenge på udenlandsk kontrakt

Når du er ansat på udenlandsk kontrakt, optjener du ikke feriepenge i Danmark.

For EUs medlemslande gælder der en mindsteregel på fire ugers ferie. Uden for EU varierer ferierettighederne i stor grad. Mange steder er der slet ikke et feriepengesystem, og derfor har du ingen indkomst, når du er på ferie. Derfor må du selv lægge penge til side til dine ferier.