]]>

Djøf

Forsikringer i udlandet

Inden du tager af sted, er det vigtigt at undersøge, hvordan du, din familie og dine ting er dækket af dine forsikringer i udlandet.

Når du tager ud, er det ikke sikkert, at din egen forsikring dækker dig. Det er heller ikke sikkert, at din arbejdsgiver er forpligtet til at have en ulykkes- eller ansvarsforsikring, som arbejdsgivere er forpligtet til i Danmark. Derfor bør du altid sikre dig, at du er dækket af en ansvars-, arbejdsskade- og ulykkesforsikring. 

Forsikringer i udlandet

Du bør altid undersøge, hvordan du og din familie er forsikret under hele din udstationering. Ofte vil dine forsikringer ved en udstationering, som fx ansvars- og ulykkesforsikringer, sædvanligvis kun dække i kortere perioder.

Det er dog normalt, at din arbejdsgiver sørger for, at du og din familie er fuldt forsikret under din udstationering. Her tegnes der typisk en ny ansvars-, ulykkes-, rejsegods-, transport- og indboforsikring.

Dansk arbejdsskadeforsikring dækker som hovedregel kun arbejde udført i Danmark. Men under en udstationering gælder arbejdsskadeforsikringen dog i op til et år, hvis du har haft bopæl i Danmark inden udstationeringen. Ved udstationering til EU-lande kan perioden forlænges til i alt tre år.

Bliver du ansat lokalt i en udenlandsk virksomhed, skal du som udgangspunkt skal sørge for at have en passende forsikringspakke. De fleste vælger at tegne deres forsikringer i et dansk eller et internationalt forsikringsselskab.

Typisk vil det være billigst at tegne en forsikring i arbejdslandet, hvis du skal arbejde der i en længere periode.