]]>

Hvor er der brug for dine kompetencer?

Med udgangspunkt i dine kompetencer og hvad der motiverer dig, er næste skridt at finde ud af, hvor der er bud efter det, du kan og vil.

Step 3: Hvor er der brug for dine kompetencer?

Her er en guide til din afklaring af, hvad der er brug for på den arbejdsplads, hvor du arbejder eller søger arbejde.

Øvelsen handler om, at du ser på dig selv, din plads i virksomheden og dine muligheder ud fra virksomhedens perspektiv.

Klik på emnerne herunder og se eksempler til videre inspiration. Eller udfyld dine egne svar. Du kan tage dem med dig til sidst ved at klikke på knappen 'Opret PDF'.

Denne side gemmer ikke tekst undervejs. Derfor: hvis du går i gang med at udfylde felter, så vær indstillet på at skrive færdig og opret PDF, inden du lukker browseren eller fortsætter til en anden webside. Dette for at sikre dit privatliv.

Hvad er virksomhedens overordnede formål, og hvordan bidrager du dertil?

Tag udgangspunkt i din viden om virksomheden og dens strategi. Giv dit bud på, hvordan du passer ind i strategien og virksomhedens overordnede mål. 

Eksempler på sammenhæng mellem eget job og virksomhedens overordnede formål:

  • Det overordnede mål på min (kommende) arbejdsplads er at fremstille et produkt, der har rette kvalitet, pris og brand. I forhold til det sikre jeg, at vores omkostninger holdes nede, så vi vedvarende er konkurrencedygtige
  • Hovedopgaven i organisationen er faglig kompetent rådgivning med tilfredse kunder til følge. Jeg bidrager hertil med min specialiserede viden om arbejdsret

Virksomhedens overordnede mål

Husk, tekster gemmes ikke undervejs - klik 'Opret PDF' i bunden til sidst.

Hvad er virksomhedens største udfordringer, og hvordan kan du afhjælpe dem?

Beskriv, hvad du opfatter som virksomhedens største udfordringer, og hvad du kan tilbyde i forhold til dem.

Når du er skarp på, hvilke udfordringer virksomheden har, kan du bedre fremstille dig selv som en del af løsningen og få en bedre fornemmelse for, hvor du kan byde ind i forhold til virksomhedens værdiskabelse.

Eksempler:

  • Jeg oplever, at min (kommende) arbejdsplads har en udfordring i forhold til fastholdelse af kernemedarbejdere. Jeg kan bidrage til at løse den udfordring gennem arbejde med vores incitamentsstruktur.
  • På min (kommende) arbejdsplads er der meget spildtid, fordi der er rod i administrationen. Jeg har nogle konkrete ideer til, hvordan det kunne effektiviseres.  

Virksomhedens største udfordringer

Husk, tekster gemmes ikke undervejs - klik 'Opret PDF' i bunden til sidst.

Hvad skaber ny værdi for virksomheden – og hvordan kan du bidrage hertil?

Beskriv, hvad der skaber værdi på din arbejdsplads. Findes der uopdyrket potentiale? Hvad kan sikre konkurrenceevnen fremadrettet?

Eksempler:

  • Hvis virksomheden skal blive ved med at være konkurrencedygtig, skal vi være firstmovers på vores produktudvikling. Jeg kan bidrage hertil, da jeg konstant holder mig orienteret om tendenser og trends i branchen og selv formår at tilføre produktudviklingen friske ideer.
  • Det skaber værdi på min arbejdsplads, at jeg, på trods af travlhed, har en evne til at fordybe mig og komme hele vejen rundt om en sag, så vi i stedet for brandslukning opnår langtidsholdbare beslutninger.

Værdiskabelse for virksomheden

Husk, tekster gemmes ikke undervejs - klik 'Opret PDF' i bunden til sidst.

Hvem er dine (eventuelt kommende) kolleger og hvad værdsætter de?

Beskriv, hvem dine kolleger er, og hvad de sætter pris på af handlinger og input fra din side. Du skaber ikke kun værdi ved at løse dine egne opgaver, men også på den måde du understøtter dine kollegers opgaver. 

Eksempler:

  • Mine kolleger er udviklingsmennesker, de værdsætter min evne til at udfordre dem og dermed bidrage til deres personlige og faglige udvikling.
  • Det er værdifuldt for mine kolleger, at jeg interesserer mig for deres opgaveløsning, giver input og tager fra hvor jeg kan, og dermed bidrager til, at vi som team når i mål.

Værdiskabelse for kolleger

Husk, tekster gemmes ikke undervejs - klik 'Opret PDF' i bunden til sidst.

Opret PDF

Gå videre til sidste step

Djøf

Step 4 - Sådan når du målet


Jeg trængte til kortere vej fra tanke til handling. Jeg ville gerne træffe min egne beslutninger og jeg kunne ikke se den samme stejle udviklingskurve fortsætte i mit gamle job. Jeg sagde mit job op og stiftede min egen virksomhed, og nu har jeg et arbejde, som jeg brænder for.
Rikke Sønder Larsen
Rikke Sønder Larsen, stifter af samfundsinvestor.dk

Jeg ville skabe udfordrende og erfaringsgivende studiejobs for medstuderende og hjælpe både små og store virksomheder, der havde brug for analyser til fornuftige priser. Jeg stiftede et konsulenthus med en studiekammerat, hvor kandidatstuderende løser analyseprojekter inden for marketing, organisation, drift og IT til en god pris.
Mikkel Bjødstrup
Mikkel Bjødstrup, medstifter af Young & Bright Consult

Jeg fandt arbejdsprocessen med mit speciale spændende og derfor drømte jeg om et job som ph.d.-studerende. Jeg tog nogle omveje gennem undervisningsjob, praktik, kurser, midlertidig ansættelse og et fuldtidsjob som konsulent inden jeg søgte og fik job som forskningsassistent med fokus på arbejdsmarkedet, hvilket førte til drømmejobbet som ph.d.-studerende.
Nana Wesley Hansen
Nana Wesley Hansen, ph.d.-studerende