]]>

Djøf

Arrangementsskema for aktivitetspuljen

Arrangementsskema for aktivitetspuljen

Vi skal modtage din ansøgning senest 5 uger, inden du gerne vil afholde dit arrangementet. Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet, er du altid velkommen til at kontakte din lokale netværkspilot. De står klar til at give dig gode råd og sparring.

Når du søger aktivitetspuljen, bliver du automatisk en del af vores aktive fællesskab i Djøf Studerende. Derfor har du også muligheden for at blive nomineret til Djøfs arrangementspris.

Dit studiested

Arrangør

Arrangør

Arrangør

Arrangør

Arrangør

Dato og tidspunkt

Sted

Anfør den præcise adresse for arrangementet. Husk altid at skrive navnet på stedet eller lokalet.
Se eksempler nedenfor:

Studenterhuset
Amfipladsen 6
8000 Odensen C

eller

Københavns Universitet - Søndre Campus, lok. 9A.3.01 
Njalsgade 76
2300 København S

Antal deltagere

Giv et realistisk bud på, hvor mange deltagere du forventer til arrangementet.

Arrangementsbeskrivelse

Anfør et start- og sluttidspunkt og skriv programmet for arrangementet. Flere tilmelder sig dit arrangement når de kender programmet.

Bed oplægsholder om at komme med et bud på programmet – og justér i samarbejde. Se eksempel på program nedenfor:

17.00 Velkomst ved Christian Christensen
17.05 Oplæg ved Niels Nielsen
18.30 Netværkspause med sandwich
19.00 Spørgsmål og debat
19.30 Networking og afslutning
20.00 Tak for i dag

Bemærk: Arrangementer til Djøf-medlemmer prioriteres først.
Beskriv din målgruppe. Målgruppen kan være segmenteret på geografi, studieretning og på uddannelsesniveau.
Skriv et kort resumé for at opridse indholdet af arrangementet. Teksten bruges på hjemmesiden, og må maksimum være 130 anslag.

Den uddybende arrangementsbeskrivelse bruges på hjemmesiden og må maksimum være 1.200 anslag. Teksten skal svare på følgende spørgsmål:

  • Hvad er arrangementets formål?
  • Hvorfor er det relevant for deltageren?
  • Hvad er baggrunden for arrangementet? (fx en samfundsmæssig trend, en aktuel debat, et virksomhedsresultat)
  • Hvad er oplægsholders budskab

Oplægsholder

Udfyld alle informationer om oplægsholder. De vil blive brugt på hjemmesiden.

Oplægsholder

Oplægsholder

Oplægsholder

Oplægsholder

Oplægsholder

Budget

Du skal lave et budget for dit arrangement og du kan søge op til 250 kr. pr. deltager, hvis arrangementet kun er for medlemmer af Djøf som også er studerende. Er arrangementet åben for samfundsvidenskabelige studerende, kan du søge op til 175 kr. pr. deltager.

Se eksempel på budget med 30 deltagere:

Forplejning: 2000 kr.
Transport: 1000 kr.
Mødeforplejning: 400 kr.
Total: 3400 kr.
Pris per. deltager: 3400/30 = 113,33 kr.

Angiv beløbet du søger om.

Markedsføring og synlighed

Beskriv, hvordan du vil markedsføre arrangementet før, under og efter. Det forventes at Djøfs logo fremgår på alt materiale, fysisk, web og sociale medier samt er co-host på Facebook eventet.
Djøf kan synliggøres på forskellige måder under dit arrangement. Fx ved at få en konsulent fra Djøf til at holde oplæg, din lokale netværkspilot eller du/I holder et oplæg om dit udbytte ved Djøf.

Besked til Djøf

Når du sender din ansøgning samtykker du til, at Djøf må bruge dit navn og din beskrivelse i markedsføring af arrangementet. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik her

Du vil modtage en kopi af dit arrangementsskema med mail.