]]>

Djøf

Tal højt om sexistisk arbejdspladskultur

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du i dit arbejdsliv har konkrete oplevelser med en sexistisk arbejdspladskultur.

Krænkende adfærd og seksuel chikane handler om magt og dominans. Det er specielt unge kvinder mellem 18 og 35 år, der er særligt udsatte på arbejdsmarkedet i dag, men alle mennesker kan blive udsat for seksuel chikane. Der er med stor sandsynlighed også et betydeligt mørketal for både kvinder og mænd. 

Debatten om sexisme er relevant for alle brancher. Og derfor opfordrer vi i Djøf til, at I som medlemmer bidrager med vidnesbyrd fra jeres arbejdsliv. Så vi kan få belyst problemets omfang - og hvor vi som faglig organisation kan sætte ind.

Skriv til os - alle henvendelser behandles fortroligt.

I jobsamtaler bliver kvinder spurgt til familieplaner, hvilket alt andet lige giver især kvinder i den fødedygtige alder sværere vilkår for at lande en fastansættelse. Mange kvinder, som Djøf taler med, oplever, at de ikke kommer i betragtning til lønforhøjelse, fordi de skal på barsel. Eller de bliver flyttet til en mindre central placering, fordi man går ud fra, at de ikke længere kan klare det samme, når de vender tilbage fra barsel.

Med det mindset hos arbejdsgiverne har kvinder indlysende vanskeligheder, når det kommer til lønforhandlinger, karriereudvikling, forfremmelser osv.

Det er destruktivt for den enkelte, men også for arbejdspladserne og samfundet som helhed, hvis kvinders arbejdsliv og karrieremuligheder begrænses af en kultur, der har negativ betydning for deres performance, muligheder for forfremmelser, løn og ikke mindst trivsel.

Der er derfor behov for en fundamental kulturændring, der kan sikre, at kvinder og mænd har samme vilkår for at kunne udleve deres fulde potentiale på arbejdsmarkedet uden at blive begrænset af fordomme eller gammeldags kønsroller.

Eksempler fra Djøfs undersøgelser

  • Kvindelige studerende får 2,8% lavere løn end mandlige studiekammerater i sammenlignelige studiejobs i den private sektor.
  • Nyuddannede kvinder har vanskeligere ved at opnå fastansættelse, primært pga. forventning om lange orlovsperioder.
  • Kvinder har, trods samme ambitionsniveau som mænd, markant sværere ved at realisere en ledelseskarriere i Danmark.
  • Kvinder får en lavere løn end mænd i den private sektor – den uforklarede lønforskel mellem privatansatte mænd og kvinder i ikke chef-jobs er 6,3%.
  • Den uforklarede lønforskel mellem chefer i den private sektor er 10,2% i mænds favør, svarende til 95.000 kr. om året.
I Djøfs analysebrev §20 kan du læse mere om ledelsesgabet, uligeløn i det private og lønforskelle generelt - også for studerende.