]]>

Sygemeldt advokatfuldmægtig bortvises fra sit job

Noget overrasket blev et medlem, da han blev bortvist uden varsel under en sygemelding fra sit job. Det er nemlig ikke helt efter reglerne. Djøf gik ind i sagen og skaffede godtgørelse og forlænget opsigelsesvarsel.

Den advokatfuldmægtige havde forud for ansættelsen være ansat som studentermedhjælp 8 timer om ugen i samme virksomhed. Et halvt år efter ansættelsen som advokatfuldmægtig bliver han syg og kommer derfor ikke på arbejde. Han bliver indkaldt til et møde i virksomheden for at udfylde en mulighedserklæring, som har til formål at afdække, hvad han kan på trods af sin sygdom. Advokatfuldmægtigen er for syg til at deltage i samtalen og bliver på den baggrund bortvist. 

Advokat i Djøf Jeppe Wahl-Brink, der førte sagen, siger: ”Vi havde på vegne af medlemmet oplyst arbejdsgiveren om, at han ikke var i stand til at møde op fysisk, og vi havde tilbudt et telefonisk møde i stedet. Derudover tilbød vi at skaffe en lægeerklæring, hvis arbejdsgiveren betvivlede, at medlemmet reelt var for syg til at deltage i samtalen.” 

”Det er helt i orden ikke at deltage fysisk i en mulighedssamtale, hvis lægen vurderer, at sygdommen ikke tillader det”, fortsætter Jeppe Wahl-Brink. 

Alligevel bortviste arbejdsgiveren medlemmet, hvilket dommeren ligesom Djøf fandt uberettiget. Ud over løn i opsigelsesperioden fik medlemmet en godtgørelse på en måneds løn for den uberettigede bortvisning.

Otte timers arbejdsuge

Hovedspørgsmålet i sagen var berettigelsen af arbejdsgiverens bortvisning, men der var også en uoverensstemmelse om længden af opsigelsesvarslet. Advokatfuldmægtigen var allerede under studentermedhjælperstillingen omfattet af funktionærlovens regler. 

Arbejdsgiveren havde i en periode anvendt studentermedhjælperen i mindre end 8 timer om ugen og ville derfor først beregne anciennitet fra et senere tidspunkt, således at medarbejderen fik et opsigelsesvarsel på tre måneder i stedet for fire måneder, som han burde have haft. 

”I den konkrete sag skulle hele ansættelsesperioden regnes med i ancienniteten, uanset at medarbejderen i en kortere periode havde arbejdet færre end 8 timer om ugen.”, siger Jeppe Wahl-Brink. 

Sagen er efterfølgende anket, men Jeppe Wahl-Brink er fortrøstningsfuld og regner med, at resultatet bliver det samme efter Landsrettens mellemkomst.

Hvilke regler gælder?

Vær opmærksom på at sygemelde dig korrekt, og husk at melde afbud, hvis du ikke kan deltage i en mulighedssamtale. Hvis din arbejdsgiver beder om en lægeerklæring, så skal du naturligvis fremskaffe og sende den til arbejdsgiveren. Det er altid en god ide at kontakte Djøf, hvis du kommer i tvivl om dine rettigheder og aftaler.