]]>

Djøf

Da krisepolitikken ramte Danmark

Anja Bo går i skarp dialog med, formand for dommerforeningen, Mikael Sjöberg og, Formand for Djøf, Henning Thiesen om coronakrisens samfundsmæssige udfordringer.

Da krisepolitikken ramte Danmark

Coronakrisen har sat markante aftryk på Danmark. Regeringens krisepolitik satte ikke kun tempoet i beslutningsprocesserne op. Nedlukningen viste med al tydelighed at klare beslutningsgange og respekten for det principielle, er afgørende, når pragmatismen råder i en krisetid. Særligt den grundlæggende tredeling af magten i den dømmende, lovgivende og udøvende magt blev udfordret. 

Mød journalist Anja Bo i skarp dialog med formanden for dommerforeningen og medlem af Djøf Corona Task Force Mikael Sjöberg og Henning Thiesen, formand for Djøf om coronakrisens samfundsmæssige udfordringer.