]]>

Djøf

Djøfs politiske ledelse

Djøf er en politisk uafhængig og medlemsstyret organisation. Vores højeste myndighed er Repræsentantskabet. Djøfs bestyrelse har ansvaret for den overordnede politiske ledelse.

Politisk struktur

Djøfs politiske struktur

Oversigt over Djøfs politiske struktur.

God foreningsledelse

Djøfs repræsentantskab vedtog i april 2012 kodeks for God foreningsledelse i Djøf. Kodeksen beskriver de overordnede principper og strukturer, som regulerer samspillet mellem medlemmerne, ledelsesorganerne i foreningen og andre interessenter.

Djøfs repræsentantskab

Djøfs repræsentantskab består af alle delforeningernes repræsentanter samt repræsentanter fra de tre medlemsgrupper: Ansatte i udlandet, arbejdssøgende medlemmer og selvstændige advokater.

Djøfs bestyrelse

Djøfs bestyrelse

Djøfs bestyrelse har ansvaret for den overordnede ledelse og består af 10 medlemmer. Djøfs formand, 2 næstformænd og 7 ordinære medlemmer.

Fællesbestyrelse

Djøfs fællesbestyrelse består af alle delforeningernes bestyrelser og repræsentanter fra 3 medlemsgrupper: Medlemmer med bopæl i udlandet, arbejdssøgende medlemmer og selvstændige advokater.

Delforeninger

Djøf Offentlig

Djøf Offentlig varetager interesserne for overenskomstansatte djøfere i stat, regioner og kommuner.

Djøf Privat

Djøf Privat varetager interesserne for privatansatte medlemmer med og uden lederansvar samt selvstændige.

Djøf Advokat

Djøf Advokat varetager interesserne for ansatte advokater og advokatfuldmægtige.

Offentlige Chefer i Djøf

Offentlige Chefer i Djøf er den delforening, der varetager interesserne for chefer og tjenestemænd ansat i stat, regioner og kommuner.

Djøf Senior

Oversigt over Djøf Seniors bestyrelse, foreningens vedtægter og beretningen.

Djøf Studerende

Djøf Studerende arbejder for at forbedre vilkårene for samfundsvidenskabelige studerende. Delforeningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen for Djøf Studerende.

Medlemsgrupper

Arbejdssøgende medlemmer

Gennem Djøfs Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg kan du få viden og indflydelse på Djøfs beskæftigelsespolitik.

Medlemmer med bopæl i udlandet

Medlemmer med bopæl i udlandet er henført til medlemsgruppen ”Medlemmer med bopæl i udlandet”, dog er medlemmer, der er udstationeret for en dansk virksomhed eller offentlig myndighed og ansat på dansk kontrakt henført til den relevante delforening.

Selvstændige advokater

Medlemmer, der er selvstændige advokater, er henført til medlemsgruppen ”Selvstændige advokater”.