]]>

Djøf

Arbejdssøgende medlemmer

Gennem Djøfs Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg kan du få viden og indflydelse på Djøfs beskæftigelsespolitik.

Få viden om og indflydelse på Djøfs beskæftigelsesindsats

Det får du, hvis du deltager til møderne i Djøfs Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelses Udvalg (DABU). Vi mødes ca. 2 gange om året, og her får du bl.a. viden om djøfernes arbejdsmarked samt tips og tricks til din jobsøgning.Samtidig har du mulighed for at komme med dine ideer eller forbedringsforslag til Djøfs beskæftigelsesindsats.

Da man kun er ledig i en begrænset periode, er der ingen faste udvalgsmedlemmer. De der deltager på arrangementet, er medlemmer den pågældende dag. Møderne bliver annonceret her og i nyhedsmailen til Djøfs arbejdssøgende medlemmer.

Formålet med udvalget er, at:

  • inspirere og komme med ideer til Djøfs beskæftigelsesstrategi, herunder regionale og lokale initiativer
  • opsamle og evaluere ledige medlemmers erfaringer som jobsøgere
  • samle ideer til styrkelse af Djøfs arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, herunder påvirkning af politiske initiativer
  • sikre fortsat inspiration til udvikling af Djøfs ydelsestilbud til arbejdssøgende medlemmer
  • sikre arbejdssøgende medlemmers politiske indflydelse i Djøf ved valg af repræsentanter til Fællesbestyrelsen og Repræsentantskabet
  • formidle viden om og værktøjer i forhold til arbejdsmarked og jobsøgningsproces

Møderne afvikles som online-arrangementer. Input fra deltagerne bringes til Djøfs bestyrelse. Udvalget er et åbent forum. Alle arbejdssøgende medlemmer kan deltage.

Valg til Djøfs repræsentantskab

Du har nu mulighed for at få indflydelse på arbejdet i Djøfs repræsentantskab, der er Djøfs øverste myndighed.

Som arbejdssøgende kan du blive valgt til at repræsentere denne medlemsgruppe på det årlige repræsentantskabsmøde, der afholdes fredag den 15. marts 2024 kl.14.30 i DGI-Byen i København.

Djøfs arbejdssøgende medlemmer har fem repræsentanter. Ønsker du at stille op, skal du melde dit kandidatur ved at sende en mail til Wenche Quist, wmq@djoef.dk senest fredag den 2. februar 2024 kl. 12.00.

Valget afholdes digitalt, og dit navn, uddannelsesretning og bopælsregion vil blive anført på stemmesedlen. Efterfølgende vil de fem valgte repræsentanter blive offentliggjort på djoef.dk med angivelse af navn, uddannelsesretning og bopælsregion. 

Repræsentanter i Djøfs repræsentantskab

Der er valgt fire arbejdssøgende medlemmer til Djøfs repræsentantskabsmøde den 15. marts 2024:

  • Jon Kenvig Loft.
  • Marianne Rohde.
  • Mette Lauridsen.
  • Samuel Finklin.