]]>

Djøf

Djøf Studerende

Djøf Studerende arbejder for at forbedre vilkårene for samfundsvidenskabelige studerende. Delforeningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen for Djøf Studerende.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 9 medlemmer: 1 forperson, 1 næstforperson og 7 ordinære medlemmer.

Bestyrelsen vælges af Djøf Studerendes repræsentantskab.

Referat af Djøf Studerendes bestyrelsesmøde den 07.06.2023

Repræsentantskab

Djøf Studerendes repræsentantskab er delforeningens øverste organ. Repræsentantskabet består af 30 repræsentanter, som vælges for to år ad gangen i ulige år. Formanden er automatisk medlem af repræsentantskabet, men da bestyrelsen er på valg hvert år, er formanden kun indvalgt i repræsentantskabet for et år ad gangen. De øvrige 29 repræsentanter vælges blandt Djøf Studerendes medlemmer i de fem studiebyer. Valget til Djøf Studerendes repræsentantskab finder sted i ulige år i oktober/november måned.

Djøf Studerendes repræsentantskab afholder møde en gang årligt. Det næste repræsentantskabsmøde finder sted fredag den 15. marts 2024. 

Referat fra repræsentantskabsmødet 2023

Bestyrelsens beretning fra repræsentantskabsmødet 2023

Djøf Studerendes repræsentantskab

De fem studiebyer 

Djøf Studerende er opdelt i 5 studiebyer, som laver lokale aktiviteter udført af frivillige medlemmer. Medlemmerne henføres til den studieby, hvor deres uddannelsesinstitution er forankret. De 5 studiebyer er:

  • Roskilde
  • Odense
  • Aarhus
  • Aalborg
  • København

Hver studieby har minimum tre pladser i repræsentantskabet. De studiebyer, som har mindst 20% af medlemmerne, har mindst 7 pladser i repræsentantskabet. De resterende pladser fordeles efter medlemstal blandt studiebyerne. 

Mødeplan

Onsdag den 15. marts 2023 Bestyrelsesmøde
Fredag den 28. april 2023 Repræsentantskabsmøde
Onsdag den 7. juni 2023 Bestyrelsesmøde
Onsdag den 30. august 2023 Bestyrelsesmøde
Onsdag den 4. oktober 2023 Bestyrelsesmøde
Onsdag den 8. november 2023 Bestyrelsesmøde
Torsdag den 14. december 2023 Bestyrelsesmøde

 

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde

Kontaktpersoner

Wenche Marit Quist
Wenche Marit Quist, Koordinationschef for bestyrelsesbetjening
Telefon: 33 95 98 26
Lis Ea Willadsen
Lis Ea Willadsen, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 99 17