]]>

Djøf

Djøfs repræsen­tantskab

Djøfs repræsentantskab består af alle delforeningernes repræsentanter samt repræsentanter fra de tre medlemsgrupper: Ansatte i udlandet, arbejdssøgende medlemmer og selvstændige advokater.

Sammensætning og formål

Djøfs repræsentantskab er foreningens højeste organ og har 256 medlemmer. Der afholdes fast møde i repræsentantskabet en gang om året i marts/april måned. Det seneste repræsentantskabsmøde fandt sted den 28. april 2023. Det næste ordinære møde afholdes den 15. marts 2024.

På repræsentantskabsmødet fremlægger formanden sin mundtlige beretning. 

Repræsentantskabet træffer blandt andet beslutning om foreningens strategi, budget og kontingentet.

Djøfs årsregnskab godkendes i oktober måned af bestyrelsen, og det seneste årsregnskab forelægges på repræsentantskabsmødet. 

I lige år vælger repræsentantskabet formanden og de øvrige medlemmer af Djøfs bestyrelse, der består af i alt 10 medlemmer.

Læs om Djøfs strategi "Øget værdi af medlemskabet" - Djøfs Strategi 2025.

Se Djøfs politiske struktur.

Du kan finde en oversigt over delforeningens repræsentanter under de forskellige delforeninger.

Som repræsentant i en af delforeningernes repræsentantskaber er man automatisk også repræsentant i Djøfs repræsentantskab.

Vedtægter

Djøfs vedtægter

Repræsentantskabsmøder

Djøfs repræsentantskabsmøde blev afholdt den 28. april 2023.

Du kan læse beslutningsreferatet af repræsentantskabsmødet her: Beslutningsreferat af Djøfs repræsentantskabsmøde den 28. april 2023

Kontaktpersoner

Lis Ea Willadsen
Lis Ea Willadsen, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 99 17