]]>

Djøf

Medlemmer med bopæl i udlandet

Medlemmer med bopæl i udlandet er henført til medlemsgruppen ”Medlemmer med bopæl i udlandet”, dog er medlemmer, der er udstationeret for en dansk virksomhed eller offentlig myndighed og ansat på dansk kontrakt henført til den relevante delforening.

Medlemsgruppens sammensætning

Medlemsgruppen har fem repræsentanter i Djøfs repræsentantskab.

Der blev valgt nye repræsentanter i oktober-november 2021 efter valgregler fastsat af Djøfs bestyrelse. De nye repræsentanter er valgt for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2023.

Medlemmerne af repræsentantskabet vælges af Djøfs fire netværk i Belgien, Paris, London og New York. Som udgangspunkt er det netværkets formand/netværkskoordinator, der vælges til repræsentantskabet. Der vælges to repræsentanter i Djøf Belgiens netværk, mens de øvrige netværk vælger en repræsentant hver.

Næste valg til repræsentantskabet finder sted oktober-november 2023.

 

Repræsentanter i Djøfs repræsentantskab

 
Navn  Mail
Caroline Von Barnekow, London  com¤gmail¤carothuf
Dyveke Vestergaard Johansen, Paris
 dk¤djoef¤dyj
Naja Christensen, New York  com¤hotmail¤naja_christensen
Thomas Nørby Dahl, Belgien  dk¤fida¤tnd
 Jesper Jøker Krog, Belgien  eu¤europarl.europa¤jesperjoeker.krog