]]>

Djøf

Selvstændige advokater

Medlemmer, der er selvstændige advokater, er henført til medlemsgruppen ”Selvstændige advokater”.

Medlemsgruppens sammensætning

Medlemsgruppen har fem repræsentanter i Djøfs repræsentantskab.

Medlemmerne vælges for to år ad gangen. Det seneste valg fandt sted i oktober – november 2021, og repræsentanterne er valgt for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2023.

Repræsentanterne vælges af Danske Advokater og skal være medlemmer af Djøf. Næste valg finder sted i oktober - november 2023.

Repræsentanter i Djøfs repræsentantskab

Navn Mail
Artur Bugsgang  dk¤dlett¤abu
Jørgen Iversen  dk¤iversenadvokat¤ji
Karen-Margrethe Schebye   dk¤sjlaw¤kms 
Karsten Høj  dk¤elmer-adv¤kh
Niels Christian Døcker  law¤bach¤nck