]]>

Djøf

Selvstændige advokater

Medlemmer, der er selvstændige advokater, er henført til medlemsgruppen ”Selvstændige advokater”.

Medlemsgruppens sammensætning

Medlemsgruppen har fem repræsentanter i Djøfs repræsentantskab.

Medlemmerne vælges for to år ad gangen. Det seneste valg fandt sted i oktober – november 2023, og repræsentanterne er valgt for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2025.

Repræsentanterne vælges af Danske Advokater og skal være medlemmer af Djøf. Næste valg finder sted i oktober - november 2025.

Repræsentanter i Djøfs repræsentantskab

Navn Mail
Karen-Margrethe Schebye   dk¤sjlaw¤kms 
Karsten Høj  dk¤elmer-adv¤kh
Niels Christian Døcker  law¤bach¤nck
Vakant plads  
Vakant plads