]]>

Djøf

Ligestilling

Få inspiration til ligestillingsdebatten.

Få her både konkrete redskaber og inspiration, når du i kraft af din rolle som tillidsrepræsentant vil sætte blus under ligestillingsdebatten.

Nedenfor følger 5 gode råd, som kan tjene som nyttige værktøjer, når du skal slibe den slidte fernis af myter om kvinder og ledelse eller jævne barrierer for ligestilling med jorden på din arbejdsplads.

I det hele taget håber vi, at du vil lade dig inspirere til at arbejde videre med ligestilling. Hvis du vil vende tanker og ideer, så brug endelige Djøfs sekretariat som sparringspartner. Vi deltager også meget gerne på klubmøder, hvor ligestilling sættes på dagsorden.

Sæt ligestilling på dagsorden i SU og MED

Som medarbejderrepræsentant i SU/MED har du mulighed for at sættes ligestilling på dagorden. 

Eksempelvis kan du foreslå, at der nedsættes et ligestillingsudvalg under SU/MED, så ligestillingsdiskussionen ikke drukner i alverdens andre punkter på dagsordenen på de ordinære møder i SU/MED.

Det er en god idé at sørge for, at der er både mænd og kvinder i udvalget – ellers risikerer man, at spørgsmålet om ligestilling blot bliver til en "kvindeting".

Ligestilling i resultatkontrakten

Hvis man vil forpligte ledelsen på noget, er det altid godt at få det skrevet ind i resultatkontrakten.

Dette kan fx være i form af målsætninger vedrørende reel ligestilling på arbejdspladsen.

Skab debat om praksis for tillæg, udnævnelse og kompetenceudvikling

Udbed dig dokumentation for fordelingen af tillæg og for, hvordan udnævnelser i de forskellige ledelseslag – også til special- og chefkonsulentstillinger - er fordelt på mænd og kvinder.

Det vil tillige være relevant at få oplysninger om kønsfordelingen til førlederkurser set i forhold til kønsfordelingen i medarbejdergruppen generelt, fx er det ikke sikkert, at det er "godt nok", at der er 50/50 fordeling, hvis der fx er 75% kvindelige fuldmægtige/konsulenter på arbejdspladsen.

Drøft barrierer og konkrete initiativer i klubben

Ingen kender barriererne for ligestilling bedre end djøferne selv. Lad Djøf-klubben formulere en fælles holdning og fælles målsætninger.

Tænk gerne karriere-/arbejdskultur og balanceudfordringer ind i den sammenhæng – Djøfs undersøgelse viser, at balanceudfordringer er en af de største udfordringer ved ledelse for både mandlige og kvindelige ledere.

Så er tillidsrepræsentanten klædt på, når ligestilling skal drøftes i SU/MED. Djøfs sekretariat faciliterer gerne drøftelsen.