]]>

Djøf

Sådan arrangerer du nemt et klubmøde

Et klubmøde er en effektiv måde til at nå ud med faglige budskaber og skabe dialog på tværs af organisationen. Djøf deltager gerne på jeres klubmøder, og du kan få hjælp af Djøf til det meste, så det er enkelt for dig at arrangere mødet.

Klubmøder er en god idé

  • Klubmødet kan give jer viden om og gode råd til at håndtere det, der fylder på lige præcis jeres arbejdsplads. Det kan være stress, lønforhandlinger, karriereudvikling eller noget helt fjerde.
  • Et klubmøde kan styrke sammenholdet i jeres klub, og en stærk klub kan give jer større indflydelse i organisationen og forstærke jeres samarbejde med ledelsen.
  • Et klubmøde er med til at synliggøre, hvad dine kolleger får ud af at være medlem af Djøf. Du må gerne invitere ikke-medlemmer med, så de kan få en smagsprøve på, hvad et medlemskab af Djøf kan betyde for dem.

Få hjælp til at arrangere et klubmøde

  1. Vælg et tema, der matcher jeres aktuelle situation og interesse.
  2. Kontakt os, og fortæl om jeres ønsker og behov. Sammen aftaler vi også klubmødets form: Hvad er det primære formål med mødet? Ønsker I et oplæg, eller foretrækker I et dialog- og diskussionsorienteret møde? Hvad skal den tidsmæssige ramme for klubmødet være? Hvordan når vi ud til flest medlemmer? Skal klubmødet være digitalt eller fysisk (se mere herunder)?
  3. Invitér medlemmerne. Vi leverer oplæg til invitationstekst, dagsorden og diskussionspunkter og stiller en digital platform til rådighed, hvis I ønsker det.

Virtuelle og hybride klubmøder

I kan mødes fysisk, online eller til et hybridmøde, hvor nogle sidder sammen, og andre deltager via en skærm.

Lige meget hvordan I vælger at mødes, stiller vi en digital platform til rådighed, hvor vi med god effekt og høj tilfredshed leverer vores oplæg videre til jer. Vores erfarne konsulenter kan både levere fagligt input, besvare spørgsmål og facilitere dialog med jer virtuelt.

Har I brug for, at vi deltager og bidrager via jeres egen digitale platform, er det også en mulighed.

Der kan naturligvis være klubmøder, hvor I har brug for, at vi er til stede fysisk. Kontakt os, hvis det er tilfældet, for så finder vi en løsning, der passer til netop jeres situation. 

Til jer der ikke har en klub på arbejdspladsen

En Djøf- eller AC-klub giver jer et godt fælles afsæt til at styrke samarbejdet med ledelsen og opnå større indflydelse i organisationen.

Vil I vide mere om at danne en klub, er I altid velkomne til at kontakte os på telefon 33 95 97 00 eller djoef@djoef.dk .

Vi deltager altid gerne i et møde på jeres arbejdsplads og svarer på spørgsmål og faciliterer processen med at danne en klub.

Penge til klubarrangementer

Djøf giver penge til klubarrangementer, så I hvert år får 400 kr. pr. medlem af Djøf Offentlig.

Husk at opdatere arbejdsplads på Mit Djøf

Vi beregner tilskuddet ud fra, hvor mange medlemmer af Djøf Offentlig I er på arbejdspladsen pr. 1. januar. Husk derfor at minde dine nye kolleger om at opdatere deres arbejdsplads på Mit Djøf.

Brug midlerne inden for to år

Vi overfører ubrugte midler fra det ene år til det andet, så I opsparer over to år. Det betyder også, at ubrugte midler fra 2021 skal være brugt inden udgangen af 2022.

Arrangementernes indhold

Midlerne kan anvendes efter lokal beslutning til honorering af foredragsholdere, faglige oplæg, fortæring, netværksaktiviteter og sociale arrangementer. Aktiviteterne skal ske med det formål er at øge sammenhængskraften og styrke det faglige fællesskab og trivslen.

Sådan søger du penge til klubarrangementer

Log ind på Mit Djøf. Her kan du også se, hvor mange penge din klub råder over.

Se hvordan du søger midler, og hvad midlerne kan bruges til, f.eks. den maksimale udgift pr. medlem pr. arrangement, i retningslinjer for tilskud til arrangementer.

Få inspiration til jeres klub

Savner I nye ideer til at styrke jeres klub, inspiration til arrangementer og tips til at sikre større opbakning til jeres aktiviteter, sparrer vi gerne med jer om det.

Tag fat i jeres kontaktkonsulent, eller kontakt os på telefon 33 95 97 00 eller djoef@djoef.dk.