]]>

Djøf

Derfor er en klub og klubmøder en god idé

En faglig klub giver mange fordele. I styrker sammenholdet, står stærkere over for ledelsen og sætter fokus på det, der fylder hos netop jer – fx lønforhandling, stress og karriereudvikling. Vi hjælper jer med at danne en klub og afholde klubmøder.

Hvad er en klub?

En Djøf-klub består af dig og dine Djøf-kolleger.

En akademikerklub består af dig og dine kolleger, som er medlem af Djøf, IDA, DM, Dansk Psykologforening og andre faglige organisationer, som er medlemmer af Akademikerne.

Chefer og andre, der har ledelse over akademikere, kan ikke være en del af en Djøf- eller akademikerklub.

Klubbens medlemmer vælger, hvem der skal være tillidsrepræsentant, og hvilke emner og holdninger tillidsrepræsentanten skal tage med til ledelsen. 

3 fordele ved at have en klub

  1. En klub arbejder for at fremme jeres lokale interesser på arbejdspladsen og sikre jer medbestemmelse på de forhold, som har betydning for arbejdsdagen som akademiker. 
  2. En klub styrker jeres forhandlingsposition over for ledelsen – fx ved lokale lønforhandlinger og ved forhandlinger om centrale arbejdsvilkår. 
  3. En klub giver jer mulighed for at holde klubmøder, hvor I får styrket sammenholdet, og hvor I kan få viden og gode råd til at håndtere det, der fylder på lige netop jeres arbejdsplads. Det kan være stress, lønforhandling, karriereudvikling eller noget helt fjerde. Det er også på klubmødet, I beslutter, hvilke emner, holdninger, krav og ønsker du som tillidsrepræsentant skal gå videre med til ledelsen.

Sådan stifter I en klub

Indkald til en stiftende generalforsamling

 

De relevante medarbejdere skal indkaldes med minimum 14 dages varsel til en stiftende generalforsamling. Hvis det er en akademikerklub, skal samtlige akademikere inviteres, og hvis det er en Djøf-klub, skal samtlige djøfere inviteres. På den stiftende generalforsamling skal I beslutte, om I vil danne en klub.

Vedtægter for
klubben

 

Er der opbakning til en klub, skal I udarbejde vedtægter for klubben – herunder beslutte hvilke kompetencer, der er uddelegeret til klubben. Vi har formuleret et sæt standardvedtægter, som vi anbefaler, at I bruger.

Valg af tillidsrepræsentant og eventuelt en bestyrelse

 

På den stiftende generalforsamling skal I vælge en tillidsrepræsentant, tillidsrepræsentantsuppleant og eventuelt også, på store arbejdspladser, en bestyrelse for klubben. Tillidsrepræsentanten og suppleanten har ansvaret for at varetage klubbens interesser overfor ledelsen.

Virtuelle og hybride møder

I kan mødes fysisk, online eller til et hybridmøde, hvor nogle sidder sammen, og andre deltager via en skærm.

Lige meget hvordan I vælger at mødes, deltager vi og stiller vi en digital platform til rådighed, hvor vi med god effekt og høj tilfredshed leverer vores oplæg videre til jer. Vores erfarne konsulenter kan både levere fagligt input, besvare spørgsmål og facilitere dialog med jer virtuelt.

Har I brug for, at vi deltager og bidrager via jeres egen digitale platform, er det også en mulighed.

Der kan naturligvis være klubmøder, hvor I har brug for, at vi er til stede fysisk. Kontakt os, hvis det er tilfældet, så finder vi en løsning, der passer til netop jeres situation. 

I samarbejde med dig og klubben målretter vi arrangementet til jeres arbejdsplads. Det kan fx være forberedelse til overenskomstforhandling, drøftelse af muligheder i forbindelse med en organisationsændring, fokus på stress på arbejdspladsen, gode råd til forhandling eller noget helt femte.

Penge til klubarrangementer

Djøf Privat giver 400 kr. om året pr. Djøf-medlem i tilskud til lokale faglige klubaktiviteter (gældende fra 1. juli 2022). Tilskuddet forudsætter, at:

  • medlemmet deltager i aktiviteten
  • arrangementet har et fagligt indhold relateret til fagforeningsarbejde eller et socialt indhold, der styrker det faglige fællesskab.

Hvis I vælger at invitere eksterne oplægsholdere, kan de finansieres af jeres klubmidler.

Ubrugte midler kan ikke overføres fra det ene år til det andet, så sørg for at få dem brugt.

Sådan søger du penge til klubarrangementer

Send en mail til vores sekretariat på dk¤djoef¤djoef eller direkte til Mette Kilsgaard på dk¤djoef¤mki, hvis du skal søge om tilskud til et lokalt arrangement. Pengene udbetales efter regning, når arrangementet er afholdt.

Kontakt

Kontakt os på telefon 33 95 97 00. Sammen aftaler vi klubmødets form: 

  • Hvad er det primære formål med mødet?
  • Ønsker I et oplæg, eller foretrækker I et dialog- og diskussionsorienteret møde?
  • Hvad skal den tidsmæssige ramme for klubmødet være?
  • Hvordan når vi ud til flest – både medlemmer og potentielle medlemmer?
  • Skal klubmødet være digitalt eller fysisk? Vi kan stille en digital platform til rådighed, hvis I ønsker det (vi anvender Zoom, se vores privatlivspolitik).

Brug for sparring?

Savner I ideer til at styrke jeres klub, inspiration til arrangementer og tips til at sikre større opbakning til jeres aktiviteter, sparrer vi gerne med jer. Kontakt os på telefon 33 95 97 00 eller dk¤djoef¤djoef.