]]>

Afgørelse om tillidsrepræsentants håndtering af persondata

Afgørelse om tillidsrepræsentants håndtering af persondata.

Datatilsynet afgøresel

Datatilsynet har truffet afgørelse den 4. juli 2019 i en sag, hvor en ansat på Djøfs forhandlingsområde har klaget over, at en TR/Djøf har behandlet personoplysninger om pågældende og videregivet dem til andre ansatte på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten havde i forbindelse med OK18 udsendt forskelligt informationsmateriale til henholdsvis medlemmer og ikke medlemmer på arbejdspladsen.

Materialet havde tillidsrepræsentanten sendt til flere personer på mail. Af mailen, hvoraf klager var en af modtagerne, fremgik det, hvem modtagerne af mailen var dvs. mailen var ikke sendt BCC, og det fremgik ligeledes indirekte af mailen til klager, at vedkommende ikke var medlem af Djøf.

Datatilsynet giver Djøf/TR medhold, at der var hjemmel i GDPR til at behandle oplysninger om, hvordan medlemmer og ikke-medlemmer skulle forholde sig i forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger.

Det fremgår ligeledes af afgørelsen, at Djøf/TR har hjemmel til at behandle lønoplysninger om klager, fordi Djøf er overenskomstbærende fagforening.

Datatilsynet udtaler derimod kritik af, at tillidsrepræsentanten havde videregivet information om, at klager ikke var medlem af Djøf til andre kolleger. Datatilsynet finder ikke, at Djøf har en legitim interesse i at videregive denne oplysning.

Datatilsynets afgørelse

Hvad betyder afgørelsen for dig som tillidsrepræsentant

Afgørelsen understreger:

  1. At der er hjemmel til at behandle personoplysninger i forbindelse med overenskomstspørgsmål eller spørgsmål omkring løn.
  2. At du altid skal huske at sende mails BCC, når du som tillidsrepræsentant udsender mails til flere personer på en gang. 

Har du spørgsmål til afgørelsen eller forståelsen af GDPR, er du velkommen til at kontakte Djøf.