]]>

Bag kulissen med Sara Vergo

Hvad laver formanden for Djøf Offentlig egentlig? Kom med bag kulissen og hør om, hvad der optager Sara Vergo netop nu.

Den røde tråd i alt, hvad Sara Vergo foretager sig, er varetagelse af medlemmernes interesser. Det gælder uanset, om hun er til medlemsmøde på en arbejdsplads eller er med til at forberede forslag om fusion af to pensionskasser.

Klædt på til at varetage djøfernes interesser

Hvad laver formanden for Djøf Offentlig, egentlig? Det vil jeg gerne give dig et lille indblik i, dels for at give et billede af, hvad jeg laver, når jeg ikke lige forhandler overenskomster, dels fordi jeg både er valgt og frikøbt til at varetage medlemmernes interesser.

Jeg går blandt andet til møder, rigtig mange møder. Både formelle bestyrelsesmøder i Djøf regi, og uden for: i Akademikernes forhandlingsudvalg, JØP og AKA, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden, SPARK (arbejdsmiljøprojekt for kommunerne), Fremfærd Borger (projekter i kommuner), fondsgruppen for kompetencemidler i staten, bestyrelsesmøder i Djøf Offentlig og Djøf, sektorudvalgsmøder, medlemsmøder og uformelle kaffemøder med andre fagforeningspolitikere.

Det gør jeg, fordi jeg skal være med til at finde løsninger og træffe beslutninger, men også fordi jeg skal indsamle viden og synspunkter, som klæder mig godt på til sammen med andre at presse på for gode løsninger.

Lad mig komme med nogle få eksempler.

Medlemsmøder

Jeg har sat en dag om ugen af til at drage land og rige rundt på djøfernes arbejdspladser for at deltage i medlems-kaffemøder. Både for at høre, hvad der rører sig lokalt, og for at fortælle, hvad vi arbejder med i Djøf Offentligs bestyrelse. Super gode og inspirerende snakke – som gør mig klogere på medlemmernes hverdag og giver respons på mit og bestyrelsens arbejde. Selvom rejseaktivitet er en stor del af mit for-mandsliv, så får jeg også sparret med mange jer om svære dilemmaer i en hektisk TR-hverdag. Tak for det. 

Har du og medlemmerne lyst til et besøg, så send mig en mail på dk¤djoef¤sgv

Du kan læse mere om, hvad Djøf Offentligs bestyrelse arbejder med i 'Sammen om den offentlige sektor'

JØP og pension

Pensionskasserne DIP (ingeniørernes pensionskasse) og JØP har allerede for 6 år siden samlet investeringsafdelingerne og har de sidste 3 år haft en fælles administration. Fællesskaber som er blevet til uden nogen form for fødselsvanskeligheder. Man kan sige, at barnet er vokset og trives godt. 

Derfor har vi i bestyrelsen for JØP gennem længere tid været i gang med at forberede forslaget til en egentlig fusion mellem de to pensionskasser. Forslaget fremlægges på JØPs ordinære generalforsamling den 24. april 2019. Mit formål er at give medlemmerne den bedst mulige pension – og det gør vi bedst sammen.

Pension har også fyldt en del på møder både i Djøf og AC på det seneste. Debatten om differentieret pensionsalder koger. Og den er svær, fordi det let bliver til en ”kamp” mellem de stakkels nedslidte ufaglærte og faglærte mod de sejlivede akademikere med de lette jobs. Det er jeg træt af! Der skal være mulighed for en værdig tilbagetrækning for de nedslidte - fysisk som psykisk - men at jeg er imod, at man piller ved den universelle rettighed, pensionsalder er.

AKA

Min tid har i vinterens løb i den grad stået i A-kassens tegn og den kedelige AKA-situation. Her kan vi virkelig tale om at holde mange, og svære, møder.

Den længe ventede rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er kommet - og den er selvfølgelig kritisk. Helt som vi i bestyrelsen forventede: Vi har for længst set problemerne og har allerede taget action. Stort set hele topledelsen (politisk og administrativt) er ude og vi er ved at ansætte en ny administrerende direktør. Og så er vi i fuld gang med at stramme op på retningslinjer og procedurer og har nedsat et governance-udvalg. Så vi er godt på vej videre.

Det giver mening

Der er mange dagsordener i sådan et djøf-liv, og de er alle spændende og vigtige. I mit arbejde er det hver dag medlemmernes interesser, der er omdrejningspunktet. Det er det, som gør det så meningsfuldt.