]]>

Beretning og OK24 på repræsentantskabsmødet

OK24 og beretning om arbejdet det forgangne år var i fokus til repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabsmødet var i år, udover de klassiske punkter som beretning, regnskab og kontingent, fyldt med drøftelser og stillingtagen til kravspakken til OK24. Tak for dialogen. Bestyrelsen glæder sig til det videre arbejde for Djøf Offentligs medlemmer og med OK24.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev i år holdt af Johanne Nordmann, der havde sin formandsdebut på repræsentantskabsscenen. Beretningen gav et lille indblik i, hvad bestyrelsen og formanden havde brugt tiden på det forgangne år, hvad de havde erfaret, og hvordan de skal arbejde videre. 

Her finder du lidt highlights fra talen om bestyrelsens erfaringer om medlemmernes arbejdsvilkår, og som bestyrelsen vil sætte spot på:

Fagligheden er under pres.

Det er ikke bare mængden af opgaver, der presser. Nogle steder er der også en oplevelse af pres for bestemte faglige konklusioner for at tilfredsstille politiske ønsker. Mange arbejder mere end den aftalte tid for at gøre arbejdet godt, og for nogle er det svært at sætte grænser for arbejdet, når opgaverne er langt flere og mere omfattende, end arbejdstiden tilsiger. Det bliver en af de store nødder, vi må forsøge at knække ved OK24.

Mening med arbejdet og rammer for arbejdet.

Medlemmerne har brug for, at det, de bruger deres tid på, giver mening. Det gælder også rammerne for arbejdet som muligheden for hjemmearbejde, fleksibilitet, placering af ferie og andre veje til at finde og lykkedes med de rette balancer for den enkelte. Der skal være plads til dialogen lokalt om, hvordan rammernes forvaltes bedst og mest meningsfuldt. 

Intensiteten i arbejdet presser.

Fx korte deadlines og usikkerhed om opgavens omfang. Arbejdsopgaverne er spændende og udfordrende, men det kan også slide i det lange løb, hvis mængden af opgaver er for stor i for lang tid. Det er noget, som vi bliver nødt til at sætte helt frem på dagsordenen i vores dialog med arbejdsgiverne. Helt oplagt ved OK24. 

Djøf-bashingen.

Vi skal blive ved med at sætte ord på vores samfundsværdi. De ansatte i regioner og kommuner skal lægge ryg til meget – ører til mere – og de administrative opgaver bliver igen og igen helt uforståeligt set på som opgaver, der kan fjernes eller reduceres uden konsekvens for det nogle kalder 'de rigtige opgaver'. Lige nu ser vi desværre besparelser i kommuner og regioner på administrative opgaver uden, at der er nogen meldinger om, hvad det så er for opgaver, kommunerne og regionerne ikke længere skal levere på. Noget vi følger nøje, og hvor vi vil gøre alt for at bistå dem, der måtte komme i klemme.

Formanden takkede alle jer for samarbejdet, samtalerne der gør hende og bestyrelsen klogere, og den opbakning hun har mødt. Og hun takkede også for jer tillidsrepræsentanters kæmpe arbejde for medlemmerne – for det er dem, det hele handler om.

Find hele bestyrelsens beretning her

OK24

Djøf Offentligs repræsentantskab godkendte på mødet den 28. april 2023 kravspakken til OK24.

Formanden benyttede lejligheden i sin tale til at kvittere for de 1.042 forslag, der var kommet ind, og som havde gjort bestyrelsen klogere og meget mere konkrete på, hvad de skal gøre for at skabe rammerne for et arbejdsliv og nogle arbejdsvilkår, der rummer alles behov. Kreativiteten, dedikationen og evnen til at være konstruktive og komme med nye ideer er helt forrygende, og understreger vigtigheden af, at overenskomsten udvikles, så den følger med tiden og udgør en ramme, som giver plads til både unge talenter og dem, der bidrager med solid erfaring.

De netop afsluttede private forhandlinger giver os en forventning om en overenskomstperiode på to år og en økonomisk ramme på 10-12 procent, så det er spændende overenskomstforhandlinger, vi står over for, når OK24-marathonløbet til vinter løber af stablen.

OK24-pakken har et særligt fokus på krav inden for temaerne løn, fleksibel arbejdstid og fleksibel arbejdstilrettelæggelse i hverdagen og i alle livets faser, og klare rettigheder og værn om arbejdsmiljøet. Ud over et batteri af krav inden for disse temaer, er der også i kravskataloget krav, der er særligt væsentlige for en gruppe af medlemmer eller en bestemt sektor.

Læs hele OK24-kravspakken her.

Find formand Johanne Nordmanns OK24-tale her

Næste ordinære repræsentantskabsmøde

Næste ordinære repræsentantskabsmøde ligger allerede torsdag den 15. marts 2024.

Vi krydser alle fingre for, at vi næste år på det tidspunkt har landet et overenskomstresultat, som vi efter repræsentantskabsmødet kan sende til urafstemning blandt alle Djøf Offentligs medlemmer, så en ny overenskomst ser dagens lys den 1. april 2024.