]]>

De første corona-erfaringer

Få ideer til, hvad du kan sætte på dagsorden i SU/MED, når I skal følge op på de første corona-erfaringer. Se hvad andre tillidsrepræsentanter har fokus på.

Den 27. august mødtes et hold tillidsrepræsentanter virtuelt og drøftede de første corona-erfaringer. De havde i høj grad fokus på, hvordan der nu skal følges op og evalueres lokalt. Bliv inspireret af deres erfaringer og forslag til opfølgning.  

Hvad lærte vi på arbejdspladserne?

Som tillidsrepræsentant stod du midt i orkanens øje, da hele Danmark lukkede ned, og dine medlemmer blev sendt på hjemmearbejde i foråret. De seneste uger har vist, at det nok ikke bliver sidste gang, at djøferne sammen med mange andre skal arbejde hjemme.

Den 27. august mødtes tillidsrepræsentanter fra hele den offentlige sektor virtuelt og drøftede erfaringer fra fårets corona-nedlukning. Det blev primært til en drøftelse af, og hvordan der sikres bedst mulig opfølgning og evaluering lokalt på arbejdspladserne.

Tillidsrepræsentanterne var meget enige om, at det er vigtigt proaktivt at spille ind til dagsorden i SU/MED. Her er deres forslag til fokusområder:  

  • Opdatering af sygefraværspolitik, så retningslinjer fra sundhedsmyndigheder indtænkes. Fx hvordan medarbejderne forholder sig til hjemmeisolation på grund af coronamistanke for dem selv eller deres pårørende. Det er relevant at være særligt opmærksom på, at børnefamilier måske ikke i alle situationer kan arbejde effektivt hjemme. Det skal der være nogle retningslinjer for lokalt.
  • Formulering af politik for ledelse, kollegaskab, opgavefordeling og mødehåndtering, når nogle medarbejdere arbejder hjemme, mens andre er fysisk til stede.
  • Procedure for onboarding af nyansatte, når ikke alt arbejde foregår på kontoret.
  • Kurser til medarbejdere i digitale værktøjer og hardware - 'sådan kommer du godt fra start i hjemmekontoret'.
  • Prioritering af opgaver i en tid, hvor fraværet formentlig vil stige på grund af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
  • Arbejdspres som følge af corona - Hvordan forebygges stress og mistrivsel? Hvordan honoreres den udviste fleksibilitet?

Data giver stærkt mandat

Flere tillidsrepræsentanter havde gode erfaringer med selv at gennemføre mindre surveys om medarbejdernes coronaerfaringer. De indsamlede data havde været brugt til at underbygge diverse gode forslag til ledelsen.

Erfaringen var, at medarbejderne sætter pris på, at det er deres egne repræsentanter og ikke HR, der sender et kort spørgeskema ud. For at understøtte det gode samarbejde, og undgå at forstyrre medlemmerne for meget, var erfaringen dog også, at det giver god mening at invitere HR til at få et par spørgsmål med i undersøgelsen.

Vi har lagt flere eksempler på spørgerammer på Triggerz.

Det fysiske arbejdsmiljø

Før corona var det som regel den mentale trivsel og stress-problematikker, der var i fokus, når vi talte om arbejdsmiljø på TR-kurser og i den almindelige medlemsrådgivning. Men efter, at djøferne blev sendt på hjemmearbejde, er der nu også kommet fornyet fokus på det fysiske arbejdsmiljø. For hvilke regler gælder egentlig når arbejdet udføres hjemmefra?

Læs mere i artiklen 'Bliv klogere på arbejdsmiljø og hjemmearbejde'.

Du kan også læse mere om både regler og praktiske råd hos Arbejdstilsynet.

På den større klinge

Det giver stor værdi at se på, hvad vi lærte i det nære på arbejdspladserne, men corona påvirkede og påvirker stadig mere end blot vores arbejdsliv. Djøf har derfor nedsat en Corona Task Force, hvor vi har samlet en lille gruppe eksperter, der sætter spot på demokrati, frihed og rettigheder under og efter coronakrisen. For nu er tiden inde til en demokratisk hjælpepakke.

Formål - at sætte fokus på vores demokrati, vores frihed og vores retsstater og sikre, at vi kommer styrket frem for svækket ud af krisen. 

Læs mere om Djøfs Conrona Task Force og dyk ned i konklusionerne i det først af fire briefs, som handler om, hvordan Europas lande tacklede spørgsmålene om forsamlingsfrihed og udgangsforbud.