]]>

De store strategiske overvejelser

Vi jonglerer med flere strategiske bolde for tiden. Det er en sjov og krævende øvelse, for der er så mange udfordringer, vi gerne vil løse.

I Djøfs bestyrelse har vi så småt taget hul på arbejdet med Djøfs næste strategi, selvom arbejdet med den nuværende - djøferen som en del af løsningen, 100.000 medlemmer i 2020, A WorkingFuture og Dit digitale Djøf - fortsat er i fuld gang og varer frem til sommeren 2020.

Af Sara Vergo, formand for Djøf Offentlig

Hvad venter forude?

Jeg må tilstå, at vi næppe kommer helt i mål med alle ambitionerne i den nuværende strategi - og det er derfor min forventning, at vi kommer til at arbejde videre med en eller flere af de nuværende indsatser i den kommende strategiperiode. Men det er også helt okay: I min optik skal en strategi nemlig være ambitiøs, langsigtet og rumme mange konkrete tiltag. Strategien skal kunne mærkes hos medlemmerne. Og i Djøf arbejder vi absolut langsigtet - hvilket jeg her vil give et indtryk.

Kampagne

I over 20 år har vi kæmpet med begrebet ”djøfisering”. En meget svær kamp, da alle tilsyneladende har en interesse i at give os skylden for alskens ulykker. Det ér jo meget belejligt med en syndebuk ... Men det gør det ikke mindre træls. 

I årevis har vi prøvet at argumentere med fornuft og forklare, hvad vi egentlig laver, og hvad magtens tredeling går ud på. I indeværende strategiperiode forsøger vi os med en ny taktik, hvor vi pointerer og viser, at djøfere er en del af løsningen, ikke problemet. Helt konkret arbejder vi på at gå fra at blive set som skurk til ekspert - fra at være symbolet på alt det, der er galt med den offentlige sektor, til at være dem, der skaber løsninger og indsigter.  Vi vil gerne vise de andre faggrupper, at vi har mere til fælles.

Som en del af det arbejde iværksætter vi i det nye år en kampagne, og jeg er spændt på både jeres og befolkningens reaktioner. Den kommer måske til at give nogle dønninger - hvilket jo kan være nødvendigt, hvis vi skal flytte på omverdenens opfattelse af os.

TR-konferencer

Et andet og mere konkret mål er at hverve flere medlemmer - og der har I som tillidsrepræsentanter jo en helt central rolle: Den gode TR og klub både tiltrækker og fastholder medlemmer. 

Det sætter vi blandt andet fokus på til TR-konferencerne ”Sammen om den offentlige sektor”. Jeg glæder mig helt vildt til at mødes med jer over gode snakke og oplæg. Læs programmet, du ikke vil gå glip af.

OK21

OK21 er allerede nu så småt begyndt at banke på døren. Også her ligger en del strategiske overvejelser i for hold til krav, involvering og samarbejde.

I AC er vi i gang med at tale om, hvilke temaer vi ser for os, og hvilke udfordringer vi gerne vil løse. Det hører I selvfølgelig meget mere om til januar-februar 2020, når vi er lidt længere i processen, og I skal komme med jeres forslag til krav til de kommende overenskomstforhandlinger i 2021. 

Begynd gerne allerede nu at tale med medlemmerne om, hvor skoen trykker, og få sat et klubmøde op i februar måned, så I kan få en dialog med medlemmerne om ønsker til OK21. Og husk, at jeg gerne kommer på besøg til en debat om, hvordan vi bedst kan bruge overenskomstforhandlingerne til at udvikle den offentlige sektor.