]]>

Den statslige overenskomst er udsendt

Godt nyt for bachelorer og ph.d.-stipendiater.

Udsendelsen af den statslige overenskomst betyder, at der er sket en efterregulering af de aftalte forbedringer til bachelorer og ph.d.-stipendiater.

Efterregulering af basisløntrin og pensionsbidrag

Efter lang tids venten og redigeringsarbejde er den statslige overenskomst for perioden 2018-2021 endelig udsendt.

Læs mere om Overenskomsten, og de øvrige overenskomster og aftaler.

For at understøtte fremtidens arbejdsmarked og beskæftigelsen af bachelorer blev det som en del af OK18 aftalt at forhøje basisløntrin 1 og 2. Det blev endvidere aftalt at forbedre pensionsindbetalingen for ph.d.-stipendiater, således at de får fuld pensionsdækning af basislønnen. Ændringerne har tilbagevirkende kraft til den 1. oktober 2018 og er efter overenskomstens udsendelse blevet efterreguleret med lønnen for juli måned. 

Chefkonsulenter med personaleledelse

Der er samtidig med overenskomsten udsendt en vejledning udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen og Akademikerne om den nye stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse. Du kan også læse om den nye stillingskategori i sidste nummer af Tillidsposten.

Skulle du have brug for at genopfriske resultaterne af OK18, kan du finde de tekniske gennemgange af resultaterne og plancher på Djøfs hjemmeside.