]]>

Digitale klubmøder og generalforsamlinger

Det er Djøfs vurdering, at tillidsrepræsentanten kan bruge arbejdsgivers programmel til brug for virtuelle klubmøder og valghandlinger på arbejdspladsen.

På grund af Corona-situationen har flere tillidsrepræsentanter ønsket at afholde generalforsamling og klubmøder virtuelt, da det ikke har været muligt at mødes fysisk. Det kan sagtens lade sig gøre – også med forplejning.

Klubmøder

Såfremt du som tillidsrepræsentant ønsker at afvikle klubmøder for medlemmerne på arbejdspladsen, vil du kunne gøre brug af din arbejdsgivers programmel, fx Zoom, Skype, WebEx eller lignende.

Når du bruger arbejdsgiver IT-systemer skal du overholde eventuelle krav arbejdsgiver måtte have til brug af systemerne.

Det er vigtigt, at du, i forbindelse med indkaldelsen, ikke afslører dine kollegers medlemskab af en faglig organisation.

Hvis I holder et digitalt klubmøde, er det fortsat muligt at få forplejning – fx lidt sødt og salt sendt hjem til medlemmerne. Det er dog vigtigt, at der ikke er tale om en gave. Ønsker I mødeforplejning til et virtuelt møde, kan I bruge op til 200 kr. pr. person. Hvis I vil spise sammen – også hver for sig – har I som sædvanlig op til 350 kr. pr. person. Du skal ansøge om klubmidler på normal vis.

Valghandlinger

Skal der gennemføres en valghandling på din arbejdsplads kan denne ligeledes gennemføres ved brug af arbejdsgivers IT-systemer.

Såfremt arbejdsgiver ikke har et IT-system til at håndtere selve afstemningen, fx i forbindelse med valg af tillidsrepræsentant, skal I på forhånd have aftalt, hvordan valghandlingen foregår. I kan fx aftale, at I stemmer ved håndsoprækning (virtuelt). Hvis I ønsker hemmelig afstemning, kan I aftale, at alle stemmeberettigede sender en afstemningsmail til en konkret person, der efterfølgende tæller stemmerne op.

GDPR

Det er vigtigt, at du både i forbindelse med indkaldelsen til mødet og selve valghandlingen overholder GDPR. Du kan læse mere om GDPR på vores hjemmeside.

Har du spørgsmål til GDPR eller i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Djøf.